Tự học Autodesk Inventor_Bài 6: Lệnh Arc

Posted by vuvy 16/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

Lệnh Arc: có 3 kiểu vẽ
2.4.3.1. Kiểu vẽ Three Point
Tính năng: Vẽ cung tròn qua ba điểm, hai điểm đầu là điểm bắt đầu và kết thúc của cung tròn, điểm thứ ba là điểm nằm giữa cung tròn.
Các bước thao tác:
 

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn điểm thứ nhất.
Bước 3: Chọn điểm thứ hai.
Bước 4: Chọn điểm thứ ba hoặc nhập giá trị bán kính cung tròn cần vẽ Ta được kết quả như Hình 2.19.
Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

2.4.3.2. Kiểu vẽ Tangent
Tính năng: Vẽ cung tròn tiếp xúc với một đối tượng cho trước tại điểm cuối củađối tượng đó. Đối tượng này có thể là đoạn thẳng (Line), cung tròn (Arc) hay đường cong Spline. Giả sử ta cần vẽ ba cung tròn tiếp xúc với ba đối tượng tại điểm A như Hình 2.20.

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn các đối tượng (ở phía gần điểm A) mà cung tròn cần tiếp xúc.
Bước 3: Di chuyển con trỏ chuột và chọn điểm kết thúc của cung tròn cần vẽ.
Bước 4: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất, ta được kết quả như Hình 2.21.

. Kiểu vẽ Center Point
 

Tính năng: Vẽ cung tròn khi biết tâm, điểm đầu và điểm cuối của cung.
Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw hoặc nhấn phím tắt A trên bàn phím rồi Enter

Bước 2: Chọn điểm thứ nhất làm tâm cung tròn

Bước 3: Chọn điểm thứ hai là điểm bắt đầu của cung tròn.

Bước 4: Chọn điểm thứ ba là điểm cuối của cung tròn hoặc nhập giá trị góc củacung tròn đó rồi nhấn Enter sẽ được kết quả như Hình 2.22.

Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn OK để hoàn tất.

 

Leave a Comment