Tự học Autodesk Inventor_Bài 8: Lệnh Slot

Posted by vuvy 18/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

2.4.5. Lệnh Slot: có 5 kiểu vẽ
2.4.5.1. Kiểu vẽ Center To Center
Tính năng: Vẽ rãnh tuyến tính khi biết hướng, chiều dài đường trung tâm rãnh vàchiều rộng của rãnh.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn tâm cung tròn thứ nhất của rãnh.
Bước 3: Xác định hướng và chọn tâm cung tròn thứ hai của rãnh hoặc nhập giá trịchiều dài đường trung tâm rãnh (đường thẳng qua 2 tâm cung tròn của rãnh) rồi
Enter.
Bước 4: Nhập giá trị chiều rộng rãnh và
Enter sẽ được kết quả như Hình 2.28.
Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

2.4.5.2. Kiểu vẽ Overall
Tính năng: Vẽ rãnh tuyến tính khi biết hướng, chiều dài và chiều rộng của rãnh.
Các bước thao tác:
 

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn điểm giữa cung tròn thứ nhất của rãnh.
Bước 3: Xác định hướng và chọn điểm giữa cung thứ hai của rãnh hoặc nhập giá trị hiều dài rãnh rồi
Enter.

Bước 4: Nhập giá trị chiều rộng rãnh và Enter sẽ được kết quả như Hình 2.29.
Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

. Kiểu vẽ Center Point
Tính năng: Vẽ rãnh tuyến tính khi biết tâm rãnh, hướng, khoảng cách từ tâm rãnhđến tâm cung tròn và chiều rộng của rãnh.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn tâm rãnh.
Bước 3: Xác định hướng và chọn tâm cung tròn của rãnh hoặc nhập khoảng cách từm rãnh đến tâm cung tròn rồi
Enter.
Bước 4: Nhập giá trị chiều rộng rãnh và
Enter sẽ được kết quả như Hình 2.30.
Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

2.4.5.4. Kiểu vẽ Three Point Arc
Tính năng: Vẽ rãnh tuyến tính khi biết biên dạng đường tâm của rãnh và chiềurộng rãnh. Biên dạng đường tâm rãnh được xác định bởi ba điểm (hai điểm là hai tâm cungtròn của rãnh và một điểm nằm trên đường tâm rãnh).
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn tâm cung tròn thứ nhất của rãnh.
Bước 3: Chọn tâm cung tròn thứ hai của rãnh.
Bước 4: Chọn điểm thứ ba để xác định biên dạng đường tâm rãnh hoặc nhập giá trị bán kính đường tâm rãnh rồi
Enter.
Bước 5: Nhập giá trị chiều rộng rãnh và
Enter sẽ được kết quả như Hình 2.31.
Bước 6: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

2.4.5.5. Kiểu vẽ Center Point Arc
Tính năng: Vẽ rãnh tuyến tính khi biết biên dạng đường tâm rãnh và chiều rộng rãnh. Biên dạng đường tâm rãnh được xác định bởi ba điểm (tâm, điểm đầu và điểm cuối của đường tâm rãnh).

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn điểm tâm của biên dạng đường tâm rãnh.
Bước 3: Chọn điểm đầu của đường tâm rãnh hoặc nhập giá trị bán kính biên dạng đường tâm rãnh rồi
Enter.
Bước 4: Chọn điểm cuối của đường tâm rãnh hoặc nhập giá trị góc ở tâm của biên dạng đường tâm rãnh rồi
Enter.
Bước 5: Nhập giá trị chiều rộng rãnh và
Enter sẽ được kết quả như Hình 2.32.
Bước 6: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.


 

Leave a Comment