Tự học Autodesk Inventor_Bài 11 Lệnh Text, Công cụ ghi kích thước

Posted by vuvy 20/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

Lệnh Polygon: có 2 kiểu vẽ
Tính năng: Vẽ đa giác đều.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Constrain.
Bước 2: Chọn đối tượng cần ghi kích thước. Đối tượng này có thể là đoạn thẳ
cung tròn, đường tròn, elip ….

Lưu ý:
- Kích thước đoạn thẳng được tạo ra sẽ theo phương ngang hoặc thẳng đứn
- Để ghi kích thước đường nghiêng, ta nhấp phải chuột và chọn
Aligned

Bước 2: Có 2 lựa chọn:
- Lựa chọn 1: Vẽ đa giác đều nội tiếp đường tròn (Inscribed)
- Lựa chọn 2: Vẽ đa giác đều ngoại tiếp đường tròn (Circumscribed)
Bước 3: Chọn tâm của đa giác (tâm của đường tròn).
Bước 4: Chọn điểm xác định phương và kích thước của đa giác .
Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất. Tùy vào lựa chọn ở bước 2, ta sẽ
được các kết quả như Hình 2.52 và Hình 2.53

2.4.12. Lệnh Text: có 2 kiểu
2.4.12.1. Kiểu Text
Tính năng: Tạo chữ hoặc đoạn văn bản.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw

Bước 3: Chọn kiểu chữ, cỡ chữ và cách định dạng trong hộp thoại Format Text rồi
nhập đoạn văn bản cần ghi vào vùng viết chữ như Hình 2.55.


.
Bước 2: Chọn điểm xác định OKvị trí đặt chữ hoặc rê chuột chọn vùng đặt chữ, khi đó
sẽ xuất hiện hộp thoại
Format Text như Hình 2.54.

Bước 4: Chọn biểu tượng  sẽ được các kết quả như Hình 2.56.
Bước 5: Nhấp chuột phải và chọn
OK để hoàn tất.

2.4.12.2. Kiểu Geometry Text
Tính năng: Tạo chữ hoặc đoạn văn bản lên một đối tượng cho trước. Đối tượng nàycó thể là đoạn thẳng (line), đường tròn (circle) hoặc cung tròn (arc).Giả sử, ta cần tạo dòng chữ “Thiết kế và mô phỏng trong cơ khí” lên các đối tượng cho trước trên Hình 2.57, ta thực hiện các bước sau:

Hình 2.57
Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Draw.
Bước 2: Chọn các đối tượng cần tạo chữ, khi đó sẽ xuất hiện hộp thoại Geometry
.

Bước 3: Chọn kiểu chữ, cỡ chữ và cách định dạng trong hộp thoại Geometry-Text rồi nhập “Thiết kế và mô phỏng trong cơ khí” vào vùng viết chữ như Hình 2.58.

Bước 4: Chọn biểu tượng OK sẽ được kết quả như Hình 2.59 

Leave a Comment