Bài tập thiết kế 3D (Solidworks, Inventor, Creo, Catia, NX)

Posted by phuochai 26/10/2017 0 Comment(s) Tài liệu miễn phí,

 

bài tập mô hình hóa 3D

bài tập mô hình hóa 3D

 

Thiết kế là module đầu tiên đối với người học bất kỳ một phần mềm này, vì nó là nền tảng nên cần phải nắm thật chắc kiến thức sau này khi học sang các module khác nâng cao hơn: Mô phỏng, gia công, khuôn mẫu, thiết kế kim loại tấm, thiết kế khung giàn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Muốn vừng chắc phần thiết kế chỉ có một cách duy nhất là làm thật nhiều bài tập.

 

Có thể sử dụng để thực hành trên bất kỳ phần mềm thiết kế 3D cơ khí nào như: Solidworks, inventor, catia, Creo, Siemens NX. Trong quá trình thực hành thiết kế sẽ ôn lại được nhiều kiến thức và mở ra nhiều tư duy mới trong hướng thiết kế sản phẩm, khi thiết kế những bài tập này sẽ gặp được nhiều tình huống khác nhau và từ đó kinh nghiệm được tích lũy dần dần qua các bài tập, quan trọng hơn đó là mức độ thành thục với phần mềm và thao tác sẽ tăng lên.

 

File bài tập thiết kế mô hình hóa 3D bao gồm ( có hơn 60 bài tập được tổng hợp từ nhiều nguồn (Có chọn lọc) ) nhiều dạng bài tập khác nhau, để có thể làm được cần phải có đầy đủ kiến thức về những công cụ trên các phần mềm. Gồm nhiều dạng bài tập khác nhau ở nhiều mức độ dễ và khó (Một số được tổng hợp từ các đồ án chi tiết máy hoặc chế tạo máy).

 

(Nhấn vào để tải tài liệu)

# Một số tài liệu hay đi kèm

  • Full tài liệu (Giáo trình và Video) đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật: Xem chi tiết
  • Kho tài liệu Solidworks: Xem chi tiết
  • Tài liệu hướng dẫn Solidworks 2014 - 2015 - 2016 - 2017: Xem chi tiết

Leave a Comment