Thiết kế Catia V5_Bài 2:Các Lệnh Cơ Bản Trong Dựng Hình (Sketch-Based Features)

Posted by vuvy 16/09/2017 0 Comment(s) Catia V5,

Các Lệnh Cơ Bản Trong Dựng Hình :

Một khối part được thiết kế bằng cách là thêm vật liệu, lọai bỏ bớt vật liệu . trong phần này, chúng ta sẽ học cách để thiết kế một khối part theo những chỉ dẫn bên dưới.

 

Tạo part: click vào biểu tượng pad, chọn biên dạng để dựng khối và điền những thông Số cần thiết trong hộp thọai.

Tạo một part mà được giới hạn bởi mặt kế tiếp: Click biểu tượng, chọn biên dạng cần được đùn, chọn vào mục 'Up to next' và điền những thông số cần thiết trong hộp thọai.

Tạo một 'Up to Last’ Pad: Click vào biểu tượng này, chọn biên dạng cần được đùn, chọn mục'Up to last' trong Option và điền những thông số cần thiết trong hộp thọai .

Tạo một 'Up to Plane’ Pad: Click vào biểu tượng này, chọn biên dạng mà ta cần đùn , nhập vào những thông số cần thiết, chọn mục 'Up to plane' trong option của hộp thọai và chọn một mặt phẵng mà ta cần.

Tạo một 'Up to Surface’ Pad: Click biểu tượng này, chọn biên dạng mà ta cần đùn, nhập vào những thông số cần thiết, chọn mục Up to surface trong option trong hộp thọai và chọn một mặt phẳng cần thiết

Tạo một Multi-Pad: chọn vào biểu tượng , chọn biên dạng cần được đùn và định nghĩa chiều dài.

Tạo một Drafted Filleted Pad: Click biểu tượng này, chọn biên dạng cần được đùn và nhập vào những thông số cần thiết trong hộp thọai.

Tạo một Pocket (lấy bt đi phn vt liu): Click biu tượng, chn biên dng và nhập vào nhng thông số cn thiết trong hộp thoi

Tạo một Multi-Pocket: Click biểu tượng, chọn một sketch trên khối part và định nghĩa những thông số cho từng khu vực khác nhau.

Tạo một Drafted Filleted Pocket: Click vào biểu tượng này, chọn biên dạng trên khối đã dựng và nhập vào các thông số cần thiết trong hộp thoại.

Tạo một Shaft: Click biểu tượng này, chọn biên dạng cần được quay tròn quanh một trục và nhập vào giá trị của góc mà ta cần quay quanh.

Tạo một Groove (lấy bớt một phần vật liệu) Click vào biểu tượng này, chọn biên dạng cần được quay tròn quanh một trục và nhập vào giá trị của một góc.

Tạo một Hole: Click biểu tượng này, chọn bề mặt cần được tạo lỗ và nhập vào những thông số cần thiết trong hộp thọai.

Tạo một Threaded Hole: Click biểu tượng này, chọn bề mặt cần được tạo lỗ, định nghĩa biên dạng cuả lỗ, chọn Threaded, click Specifications và điền đầy những thống số cần thiết trong hộp thọai .

Tạo một Rib: Click biểu tượng này, chọn biên dạng mà cần chạy theo một biên dạng dẫn hướng cho trước, chọn biên dạng cho trước và chọn các vị trí trong hộp thọai.

Tạo một Slot: Click biểu tượng này, chọn biên dạng mà cần chạy theo một biến dạng dẫn hướng, chọn đường dẫn hướng và chọn những vị trí khác nhau trong hộp thọai

Tạo một Stiffener: Click biểu tượng này, chọn biên dạng cần được đùn, và định nghĩa biên dạng cần đùn theo hai hoặc 3 hướng .

Tạo một Loft: Click biểu tượng này, chọn những biên dạng , chọn biên dạng dẫn hướng(tạo Part qua nhiều mặt sketcher và theo nhiều đường dẫn).

Lấy bớt phần vật liệu bằng lệnh loft: Click biểu tượng này, chọn những biên dạng, chọn biên dạng dẫn hướng.

 

 

Leave a Comment