Thiết kế NX9 Bài 6:Hướng dẫn sử dụng các lệnh phác thảo 2D (sketching) trên NX 9

Posted by vuvy 22/09/2017 0 Comment(s) Siemens NX,

Sketching:

1. Profile: Vẽ đoạn thẳng và cung tròn liên tiếp :

Chọn  hoặc vào Insert > Sketch Curve > Profile .Chọn điểm bắt đầu vẽ, di chuyển chuột đến điểm kế, giữ chuột trái bo cung để chuyển sang vẽ cung tròn.

2. Line: Vẽ đoạn thẳng  :


3. Vẽ cung tròn :

4. Circle: Vẽ đường tròn :

5. Fillet: Bo cung :

Có thể chọn cắt bỏ hoặc không bỏ phần bo cung

6. Chamfer: Vạt góc :

Chọn hai đường cần vạt góc, chọn khoảng cách, góc…
Symmetric: kích thước cạnh vạt.
Asymmetric: khoảng cách từ một điểm (điểm giao nhau) đến điểm vạt.
Offset and Angle: góc và khoảng cách từ điểm giao nhau đến điểm vạt trên đường
được chọn đầu tiên.

 

7. Rectangle: Vẽ hình chữ nhật :

8. Polygon: Vẽ đa giác đều :

9. Studio Spline: Đường cong :

 

10. Ellipse: Vẽ ellipse :

 

11. Conic :

12. Helix :

 

13. Pattern Curve :

Sử dụng lệnh pattern cho điểm, đường cong, biên.
Có thể pattern theo 3 kiểu:
Mục Spacing:
- Count and Pitch: số hình Pattern và khoảng cách giữa các hình.
- Count and Span: số hình Pattern và tổng khoảng cách giữa chúng (tự động
chia khoảng cách giữa các hình).
- Pitch and span: khoảng cách giữa các hình và tổng khoảng cách giữa chúng.

14. Offset Curve:

Chọn đối tượng cần offset, đặt giá trị khoảng cách offset, chọn hướng, chọn số lần copy.

15. Mirror Curve :

Chọn đối tượng cần chiếu, chọn đường tâm chiếu (CEnter Line).

16. Quick Trim :

 

17. Quick Extend :

Nối dài đường tới 1 đường khác

 

Leave a Comment