Các loại kẹp trong cơ khí

Posted by vuvy 15/04/2021 0 Comment(s)

1.Kẹp từ
Tấm kẹp từ (Bàn kẹp, mâm kẹp) chỉ kẹp được vật liệu có sắt từ (có khả năng từ hóa). Các đường lực (từ thông) đi qua chi tiết kẹp và giữ chặt nó trong từ trường (Hình 3).

 Tấm kẹp nam châm vĩnh cửu điều khiển bằng điện chuyển đổi từ kẹp sang xả kẹp chỉ với một dòng xung điện ngắn. Để tạo ra lực ép thí dụ như lõi nam châm vĩnh cửu được từ hóa qua từ trường của cuộn dây điện. Trong lúc gia công chi tiết được giữ chặt qua nam châm vĩnh cửu. Tấm kẹp không có điện và không nóng, do vậy cho kết quả gia công chính xác cao. Để chi tiết không phẳng và cong kẹp không bị biến dạng người ta sử dụng tấm kẹp từ với cực từ động (Hình 4).

Qua kẹp bằng từ chi tiết được kẹp nhanh, an toàn và ít méo. Có thể gia công được năm mặt không bị cản trở qua cơ cấu kẹp.

2.Kẹp thủy lực

Hệ thống kẹp thủy lực gồm bộ phận tạo áp suất, van điều khiển và xy lanh kẹp. Phục vụ cho tạo áp suất là các bơm tay, bộ xử lý (trợ lực) áp suất khí-thủy lực và tổ hợp bơm điện - thủy lực. Bơm tay được sử dụng trong kỹ thuật lắp ráp, nơi thiếu khí nén hay thiếu điện lưới. Bộ phận chuyển đổi áp suất khí-thủy lực chuyển đổi áp suất làm việc thấp ở hệ thống khí nén thành một lực kẹp thủy lực cao (trang 506). Tổ hợp bơm điện thủy lực là trang bị chủ yếu cho thiết bị kẹp thủy lực ở máy công cụ (Hình 1).

Nó gồm có thùng dầu, động cơ điện với bơm thủy lực, van điều tiết áp suất, rờle áp suất, van chuyển mạch (van dẫn hướng) và đồng hồ chỉ áp suất. Xy lanh kẹp thủy lực có thể thí dụ như là xy lanh trục vít được vặn vào gá hay xy lanh kéo vặn ngoài gá (Hình 2).

kẹp xoay chi tiết có thể đặt vào từ phía trên (Hình 3).

Lúc kẹp hay lúc xả kẹp một phần của toàn bộ hành trình phục vụ để xoay pittông và qua đó đài kẹp. Chi tiết được kẹp qua hành trình kẹp tiếp nối. Kẹp xoay được sử dụng nơi điểm kẹp phải trống lúc đặt chi tiết vào và lúc lấy chi tiết ra. Phương tiện kẹp thủy lực làm giảm thời gian phụ một cách đáng kể và vì thế thường được sử dụng trong sản xuất hàng loạt.

Leave a Comment