Tự học RevitMep 2013_Bài 37:Cắt bỏ, thêm đoạn ống gió

Posted by vuvy 03/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Cắt bỏ, thêm đoạn ống gió

Mục này giúp chúng ta giải quyết trường hợp cụ thể như hình dưới. Trong hình minh hoa,
đường ống cấp gió và hồi gió trên cùng một cao trình và xuyên qua nhau.
Để giải quyết vấn đề này, phải nâng lên hoặc hạ xuống một đoạn ống cuae một trong hai
đường tại chỗ giao nhau.
Trong ví dụ, tôi chọn nâng đoạn ống của đường hồi gió.

1. Tạo khung nhìn hình cắt để quan sát đường ống theo mặt đứng:

 

2.  Mở khung nhìn mặt cắt.

3.  Dùng lệnh Split, cắt đoạn ống làm 3 phần.

4.  Nhấn chuột vào đoạn ống giữa, nhấn, giữ chuột, kéo đoạn ống ngắn lại, tách khỏi các
đoạn ống khác.

 

5.  Nhấn chuột vào đoạn giữa, ra lệnh Move, nâng đoạn này cao lên khỏi đoạn ống cấp gió,
nhưng chú ý sàn tầng trên.

6.  Kéo các đầu ống dưới cách xa ra như hình dưới (có thể nhấn chuột và cho kích thước để
các đoạn này ngắn lại).

 

7.  Nhấn trái chuột ống trên, nhấn phải chuột vào nút   , chọn Draw Duct.

8.  Kéo xuống đầu ống dưới, nhấn chuột. Ống tự động nối lại.

 

 

9.  Thực hiện tương tự với đầu bên kia.

10. Nhìn 3D:

 

 

Leave a Comment