Dụng cụ tiện

Posted by vuvy 12/04/2021 0 Comment(s)

1.Tổng quan

Dụng cụ tiện gồm cán dao với mảnh cắt trở mặt được kẹp hoặc bắt cứng bằng vít. Dao tiện với mảnh cắt hàn vảy vào cán được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt.
2.Sự chọn cán dao và mảnh cắt trở mặt
Tùy theo vị trí của chỗ tiếp xúc cắt người ta phân biệt dụng cụ tiện trong và dụng cụ tiện ngoài. Mỗi công đoạn làm việc khác nhau sử dụng các cán dao khác nhau (Hình 1).

Để có độ bền vững lớn và qua đó giữ được sự ổn định của cạnh cắt, nên chọn cán dao càng lớn càng tốt. Xác định hình dạng và độ lớn có thể phù hợp của mảnh cắt trở mặt mà chọn cán dao

3.Hình dáng và độ lớn của mảnh cắt trở mặt 

Vị trí của lưỡi cắt chính đến thân dao xác định chiều cắt (Hình 2).

Người ta phân biệt kết cấu R (cắt phải), L (cắt trái) và N (cắt trung tính) Góc mũi ε của mảnh cắt trở mặt càng lớn càng tốt vì tính ổn định. Tuy nhiên có thể sử dụng linh hoạt mảnh cắt trở mặt với góc mũi nhỏ, chủ yếu để áp dụng cho tiện chép hình và tiện tinh (Hình 3).

Tiện phá (tiện thô) thì chọn mảnh cắt lớn, để chiều dài tác động của cạnh cắt la (chiều dài tiếp xúc của cạnh cắt với phoi) không vượt quá giá trị chuẩn (Hình 4).


Sự kẹp chặt của mảnh cắt trở mặt Để kẹp chặt mảnh cắt trở mặt vào cán dao người ta sử dụng các hệ thống kẹp khác nhau (Hình 1).

Một mũi hợp kim cứng đệm lót dưới mảnh cắt trở mặt để bảo vệ cán dao khi mảnh cắt bị vỡ. Trong hệ thống kẹp bằng đòn bẩy mảnh cắt trở mặt được siết ép chặt vào đế tựa, qua đó vị trí định vị có độ chính xác rất cao. Lúc thay mảnh cắt không có chi tiết nào rời ra. Hệ thống kẹp bằng đòn bẩy là sự lựa chọn ưu tiên cho đài dụng cụ (ụ dao) của gia công ngoài. Hệ thống kẹp bằng vít thích hợp với đài dụng cụ có ít chỗ kẹp. Lỗ có ren ở cán dao nằm đối diện với lỗ lã cạnh của mảnh cắt trở mặt gần hơn nơi mặt tì của đế mảnh cắt. Do đó mảnh cắt lúc siết được ép chặt vào đế. Với hệ thống siết bằng đài kẹp ngón mảnh hợp kim trở mặt không có lỗ giữa có thể được kẹp chặt. Hệ thống kẹp này không thích hợp cho gia công phá nặng, bởi vì mảnh cắt trở mặt có thể bị kéo ra khỏi đế mảnh cắt.
4.Ký hiệu của mảnh cắt trở mặt
Để xác định rõ ràng mảnh cắt trở mặt người ta áp dụng một hệ thống ký hiệu tiêu chuẩn hóa thông thường với 7 chỉ dẫn (Hình 2).

Ký hiệu 8 và 9 được sử dụng khi có yêu cầu. Ký hiệu 10 có chứa chỉ dẫn theo sự lựa chọn của nhà sản xuất
 

Leave a Comment