Tự học RevitMep 2013_Bài 8:Gán không gian phòng liên thông nhiều tầng - Add a multi-level space

Posted by vuvy 28/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Gán không gian phòng liên thông nhiều tầng - Add a multi-level space:

Không gian phòng thông nhiều tầng là các khoảng trống xuyên các tầng như giếng trời,
hốc cầu thang, hốc kỹ thuật v.v…không có sàn hoặc trần ngăn cách.
Tất các các khe hở thông tầng cần phải gán không gian phòng (space), để khi tính toán
phụ tải, phần mềm không coi các phòng tiếp giáp với khe hở này là Exterior (tiếp giáp với môi
trường bên ngoài.
Có thể gán không gian phòng (space) liên tầng bằng một trong các cách sau:
+  Gán không gian phòng tại tầng thấp nhất và chọn Upper Limit là tầng cao nhất.
+  Sau khi gán không gian phòng cho một tầng, có thể nhấn vào không gian phòng đã
tạo và thay đổi thông số Upper Limit lên tầng cao nhất.

+   Mở khung nhìn hình cắt, nhấn vào không gian phòng cần thay đổi, kéo mũi tên để
thay đổi chiều cao không gian.

 

A/ Ví dụ cách 1:

1.  Mở khung nhìn mặt bằng. Trong bài thực hành này là 02 - Space.
2.  Tạo khung nhìn hình cắt đi qua hốc cầu thang và chuyển vào thư mục Spaces như hình dưới.

3.  Mở khung nhìn hình cắt vừa tạo.
4.  Ra lệnh WT cho hai khung nhìn hiện đồng thời.

5.  Ra lệnh Analyze   Spaces & Zones   Space.
6.  Trên thanh Options, chọn Upper Limit ví dụ Roof, Offset = 1200 (để cho giới hạn
vượt qua nóc, khi đó không gian sẽ được giới hạn bằng tấm mái).
7.  Các thông số khác giống như các buồng đã gán:


8.  Nhấn chuột vào khoang thủng. Trong ví dụ này, chọn hốc cầu thang.

9.  Nhấn Modify, kết thúc lệnh. Kết quả như hình dưới.

 

B/ Cách 2: thay đổi chiều cao của không gian:

1.  Mở khung nhìn hình cắt tại hốc trên cùng.
2.  Nhấn trái chuột chọn không gian phòng cần thay đổi chiều cao.

3.  Có mũi tên tại hai đầu. Có thể nhấn, giữ chuột và rê kéo mũi tên để thay đổi giới hạn
trên. Nếu hốc thông tầng thì không gian phòng được tằng chiều cao đến vị trí nhấn
chuột.
4.  Nếu chiều cao không gian phòng vượt qua mái hoặc sàn thì không gian phòng bị chặn
lại, chỉ giới hạn đến mái hoặc sàn.

5.  Có thể thay đổi chiều cao tại thanh Properties như hình dưới.

6.  Kết quả chiều cao không gian được nâng lên.

7.  Thực hiện gán không gian phòng cho các hốc cầu thang thông tầng còn lại tại sảnh giữa.

 

 

 

 

Leave a Comment