Những cải tiến gia công phay 3D Mastercam 2017

Posted by vuvy 22/09/2017 0 Comment(s) Giới thiệu phần mềm,

1. Tùy chọn Maximum Stock Engagement

Tùy chọn Maximum Stock Engagement trên trang Stock của đường chạy dao cao tốc 3D HST Finishing  (không gồm tùy chọn chạy dao Horizontal Area Pencil ) cho phép bạn chọn phôi trước đó và thiết lập chiều sâu tối đa để giới hạn đường dao cắt tới. Cực kỳ hữu ích khi gia công bán tinh chi tiết.

 

2.Optimized Raster Motion

 


Perpendicular fill được tắt - Perpendicular fill được mở

 

Tùy chọn Perpendicular fill trên trang Cut Parameters của  HST Raster cho phép giới hạn các đường chạy dao thô tương ứng với khoảng 1.4 lần bước tiến dao ( Stepover) , và làm kín vùng giới hạn với đường chạy dao vuông góc để tạo kết quả sạch hơn.


3. ( Thời gian xử lý phần dư sau gia công thô) Scallop Processing Time
Thời gian xử lý cho 3D HST Scallop được giảm xuống để cho phép xuất chương trình nhanh hơn.


4.Thay đổi trên trang Trim to Stock/Rest Material 
Trang Trim to Stock và Rest Material đã được đổi tên thành Stock và được đưa lên phía trên của cây hiển thị đường chạy dao.


Thêm nữa, phần lượng dư (Stock) để lại trên thành và đáy (Walls and Floors) đã được chuyển từ trang Cut Parameters và nằm chính trên trang của nó, phần lượng dư để lại, được đặt phía dưới trang Stock

Leave a Comment