Tính năng mới Cimatron E12_Bảng chốt đẩy và cắt tấm khuôn bằng mặt sản phẩm

Posted by vuvy 22/09/2017 0 Comment(s) Giới thiệu phần mềm,

1. Bảng cách chốt đẩy

Khi lắp ráp một khuôn khuôn tại xưởng, có thể khó biết được chốt đẩy nào nằm trên lỗ nào của tấm khuôn.
Công cụ mới Table of Ejectors đơn giản hóa quá trình này
Công cụ đếm từng chốt đầy và hiển thị số trên chốt đẩy bên cạnh lỗ chốt đẩy
Ngoài ra, công cụ này cung cấp danh sách tất cả các chốt đẩy trong một dự án, với các chi tiết như đường kính, chiều dài, vị trí và tên catalogue.
Công cụ Baffle Table đã có cũng đã được được tăng cường để hỗ trợ các khả năng tương tự như Table of Ejectors

Một dự án với nhiều chốt đẩy. Người dùng muốn đánh số chốt đẩy và các lỗ mà chúng đi qua.


Kết quả : Bảng Ejectors hiển thị các con số được tạo ra trên chốt đẩy.


Các lỗ mà chốt đẩy đi qua cũng được đánh số

Lợi ích: Đơn giản việc lập trật tự và quản lý chốt đẩy

2. Cắt tấm bằng mặt của sản phẩm
Thông thường, tấm được cắt với cả mặt được tạo và mặt trên chi tiết kết hợp với nhau. Trong CimatronE 12, các tấm có thể được cắt bằng các mặt chi tiết chỉ khi những mặt hoạt động được nhập vào tấm khuôn. Điều này đặc biệt hữu ích trong trường hợp chi tiết rất phức tạp và cắt tấm khuôn với sản phẩm có thể sẽ mất nhiều thời gian.

Một mô hình có nhiều bề mặt nhỏ và hình học phức tạp được sử dụng để cắt tấm khuôn với tùy chọn Parting Faces Only.


Kết quả của cắt - tấm được cắt chỉ bởi mặt sản phẩm; các mặt hoạt động được nhập vào tấm khuôn


Lợi ích
 Giảm thời gian thiết kế

Leave a Comment