Cải tiến gắn insert vào khuôn nhựa của Cimatron E12

Posted by vuvy 22/09/2017 0 Comment(s) Giới thiệu phần mềm,

1.Công cụ nối gắn chi tiết mới

Một lệnh mới trên Cimatron E12 cho phép tạo các biên trên mặt được chọn của đối tượng. NGười dùng có thể tạo biên dạng gắn hoặc hình dạng tùy chỉnh ( hộp, tròn, đa giác) hoặc xác định thủ công dọc theo các cạnh
Thêm nữa, đối tượng cắt sẽ có hình học tối ưu theo xác định của biên dạng


Sử dụng công cụ mới Add Wedge, phần gắn của insert được tạo theo hình dạng xác định trước ( hình chữ nhật) trên phần insert màu xanh lá. Trong quá trình tạo, phần hiển thị tự động chuyển qua chế độ khung dây để dễ dàng xem trước phần biên dạng gắn (wedge)


Thêm các tùy chọn để chọn các cạnh đơn để tạo phần gắn


Kết quả phần gắn theo hình dạng cho trước ( hình trái), và phần cắt được tạo tự động từ nó
Lợi ích: 

  • Giảm thời gian thiết kế
  • Tăng tính tự động hóa

2.Thiết kế Insert mới
Cimatron E12 cung cấp quá trình tự động hoàn toàn khi thiết kế insert, kết quả tạo ra dễ hơn và nhanh hơn. Cho phép tạo insert ngay cả trước khi tấm được cắt và cho phép gởi đi gia công sớm hơn
Tính năng tự động hóa gồm tạo Insert tiêu chuẩn, như thiết kế hình dạng insert, và tự động cắt các bộ phận hoặc tấm khuôn mà nó đi qua
Và các hỗ trợ khác cho quá trình này
a.Tạo chi tiết insert bằng sketch
Phác thảo được dùng để tạo đối tượng Insert mà không cần biết vị trí nó được đặt, giúp người thiết kế dễ hiệu chỉnh hơn
Giúp hỗ trợ quá trình phay, bằng cách tự động thêm phần nổi và kiểm soát các kích thước của nó
Các công cụ thể hiện đối tượng cắt đã được thiết kế đúng, hoặc nó chưa phù hợp với hình học của phần cắt
b.Tạo phần insert bằng cách chọn các mặt
c.Tự động tạo đối tượng cắt bao gồm Cut Manager

 

Một phác thảo được tạo dưới phần lõi


Phần insert được tạo, đùn và được cắt bởi các mặt


Kết quả: Một Insert được tạo dựa theo các phần cắt tương ứng. Thêm nữa, một file chi tiết insert mới được tạo và phác thảo dùng để tạo nó sẽ được di chuyển vào file này
Lợi ích

  • Giúp đơn giản hóa quá trình tạo Insert
  • Nâng cao tính tự động
  • Giảm thời gian thiết kế
  • Cải thiện quá trình gia công và chất lượng insert

Leave a Comment