Cải thiện gia công phay 2D trên Mastercam 2017

Posted by vuvy 22/09/2017 0 Comment(s) Giới thiệu phần mềm,

1.Dynamic MIll Line of Sight
Các đường dao sử dụng các đường ngắn hơn để di chuyển giao qua những vùng bị cản. Những cải tiến cho phần đi dao này gồm:

  • Việc đặt lại các vị trí di chuyển theo dạng micro, giúp đi dao hiệu quả hơn, ít phức tạp, và khoảng cách ngắn hơn
  • Tạo ra ít chuyển động, giúp giảm kích thước file NC
  • Cải thiện chu kỳ gia công 


2.Hộp thoại Chaining Dialog Box
Khi Chain Options hoặc hộp thoại Chaining được ở, bạn có thể thao tác màn hình đồ họa trong khi chọn các đường cơ.
3.Xem trước vùng gia công
Giờ bạn có thể xem trước các vùng được gia công, vùng không gia công và những vùng hạn chế cho đường chạy dao Dynamic Mill Area Mill. Sau khi chọn các đường cơ, nhấp vào nút lệnh Preview chains để xem chúng trên cửa sổ đồ họa.


Bạn cũng có thể thay đổi màu của các khung dây hiển thị để giúp nhận diện vùng không gia công, vùng gia công và vùng loại trừ. Những màu này có thể thay đổi trên trang Colors của hộp thoại System Configuration hoặc thông qua nút lệnh Colors trên hộp thoại Chain Options


3.Xem trước đường chạy dao
Giờ thì bạn có thể xem trước đường chạy dao cao tốc 2D High Speed trên cửa sổ đồ họa trước khi đóng và xuất code chương trình

  • Dynamic Mill
  • Area Mill
  • Dynamic Contour
  • Peel Mill
  • Blend Mill

Nhấp vào nút lệnh Preview trên góc trái để kích hoạt hoặc tắt xem trước. Bạn phải cập nhật dao cắt trước cho đường chạy dao, nếu không thì phần xem trước sẽ không được hiển thị

 

Leave a Comment