Gia công CAM NX9 Bài 3:Hiển thị dao và chi tiết trong môi trường gia công

Posted by vuvy 25/09/2017 0 Comment(s) Siemens NX,

Hiển thị dao và chi tiết trong môi trường gia công:

1. Phóng to, thu nhỏ chi tiết:

+ Trong cửa sổ đồ họa, click chuột phải và chọn Orient View > Top, hoặc có thể
nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + T.
+ Trên thanh Top Border, click Zoom In/Out   hoặc nhấn Ctrl + chuột giữa
+ Nhấp và kéo con trỏ về phía trên cùng hoặc dưới cùng của màn hình (theo phương
Y+ hoặc Y-) để phóng to hoặc thu nhỏ.

2. Pan chi tiết:

+ Trên thanh Top Border, click Pan   hoặc nhấn phím Shift + Chuột giữa, hoặc
nhấn chuột giữa + chuột phải).
+ Nhấp và kéo con trỏ theo hướng bất kỳ để di chuyển chi tiết.

3. Xoay chi tiết:

+ Trên thanh Top Border, click Rotate   hoặc nhấn chuột giữa.
+ Nhấp và kéo con trỏ theo hướng bất kỳ để tự động xoay chi tiết.

4. Hiển thị mặt trước của chi tiết:

+ Trong nền của cửa sổ đồ họa, bên ngoài chi tiết, nhấp chuột phải và chọn Orient
View > Front, hoặc có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + F

5. Hiển thị dao cắt:

+ Trên thanh Top Border, click Machine Tool View 
+ Click Zoom in/Out   hoặc nhấn Ctrl + chuột giữa.
+ Nhấp và kéo con trỏ về phía trên cùng của màn hình để phóng to chi tiết.
+ Double-click UGT0201_087.

Hộp thoại Milling Tool cho phép bạn chỉnh sửa các thông số dao cắt. Các vector cho
phép bạn tự động di chuyển và xoay dao cắt để xem tốt hơn.
+ Sử dụng các chốt trên vector để di chuyển và xoay dao cắt.

+ Click Cancel ở dưới cùng của hộp thoại
+ Trong nền của cửa sổ đồ họa, nhấp chuột phải và chọn Orient View > Isometric. 

 

 

Leave a Comment