Kẹp khí nén và hệ thống đồ gá tổng hợp

Posted by vuvy 15/04/2021 0 Comment(s)

1.Kẹp khí nén
Xy lanh kẹp khí nén thích ứng cho chuyển động đóng mở nhanh của gá kẹp. Vì tính chịu nén của không khí nên phần lớn kẹp khí nén được kết hợp với đòn bẩy khuỷu tự hãm. Qua việc sử dụng bộ xử lý (trợ lực) áp lực không khí/dầu, khí nén của thiết bị thí dụ như 6 bar có thể chuyển đổi thành áp suất dầu lên đến 500 bar.
Kết hợp với xy lanh kẹp thủy lực như vậy có thể đạt được những lực kẹp cao ở tốc độ làm việc nhanh. Bộ trợ lực thích hợp cho kẹp chi tiết, cho vận hành dập và dập khuôn và ở thiết bị lắp ráp. Sự cung cấp năng lượng với khí nén cho phép sử dụng trong môi trường nguy hiểm dễ nổ
2.Hệ thống tổ hợp (modul) đồ gá
Hệ thống đồ gá tổ hợp (khối kết cấu gá) bao gồm các cấu kiện phù hợp và kết nối được với nhau. Các thành phần này gồm thí dụ như tấm đế, ê ke, các cấu kiện cho lắp ráp, định vị, đỡ, kẹp và kết nối được thiết lập với nhau bằng những kết nối có thể tháo ra (Hình 1).

Nó thích hợp đặc biệt cho việc sản xuất linh hoạt. Sau khi dùng xong các gá được tháo ra. Để sau này có thể được sử dụng lại trong cùng một cách, trước khi tháo người ta lập một hồ sơ của gá với các tài liệu sau:
Hình ảnh của gá, trong đó ghi vào các kích thước cốt yếu.
Bản vẽ của các chi tiết lệ thuộc.
Lên danh sách tất cả các bộ phận sử dụng.
Hệ thống gá tổ hợp có thể đơn giản và nhanh chóng thích nghi với thay đổi hình dạng chi tiết. Do đó nó được sử dụng rất linh hoạt và cũng phù hợp cho sản xuất loạt vừa và loạt nhỏ trên máy NC và trung tâm gia công.

Dạng kết cấu
Ở hệ thống tổ hợp đồ gá người ta phân biệt hệ thống rãnh hệ thống lỗ. Ở hệ thống rãnh gồm tấm đế và từng cấu kiện lắp ráp đều có rãnh T (Hình 2).

Sự kết nối của những cấu kiện được thực hiện qua các đệm hình T được đẩy vào rãnh. Qua đó ta có kết nối chắc theo hai hướng: hướng ngang và hướng thẳng góc theo chiều dọc trục của rãnh. Khi lắp ráp gá, các cấu kiện lắp ráp có thể di chuyển bất kỳ theo hướng dọc trục của rãnh. Nhờ đó người ta có thể tạo được sự thích ứng tốt cho dạng hình học của chi tiết và có thể điều chỉnh liên tục. Tuy nhiên việc chế tạo các bộ phận này phức tạp hơn ở hệ thống lỗ. Ở hệ thống lỗ các cấu kiện đơn được kết nối với nhau qua các chốt định vị và các vít (Hình 3).

Các lỗ định vị của tấm đế ở trên lỗ ven răng (Hình 1 trang 199) hoặc nằm bên cạnh lỗ ven răng (Hình 2 trang 199).
 

Leave a Comment