Tự học RevitMep 2013_Bài 17:Kiểm tra lỗi khi gán không gian phòng và sửa lại

Posted by vuvy 29/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Kiểm tra lỗi khi gán không gian phòng và sửa lại:

1/ Kiểm tra lỗi:

1.  Tại hộp thoại trên, nhấn dấu + để bung hết các vùng ra.
2.  Không gian phòng nào có ký hiệu    là có vấn đề, cần kiểm tra.

3.  Nhấn vào tên không gian, nhấn nút 

 

4.  Hộp thoại cảnh báo hiện ra.

+  Trong ví dụ chọn 128 Kho, nội dung cảnh báo: “Kho 128 không có sàn, trần hoặc
mái chặn bên trên. Khi phân tích, có thể cho kết quả không đúng. Đề nghị xác định
lại giới hạn trên cho đúng”.
+  Nhấn OK, đóng hộp thoại này.

 

2/ Khắc phục lỗi:

1.  Đóng hộp thoại Heating and Cooling Loads.
2.  Mở khung nhìn mặt bằng tầng Space có hiển thị không gian phòng. Trong ví dụ này
mở mặt bằng tầng 01 Space.
3.  Vẽ hình cắt đi qua phòng bị cảnh báo. Trong bài ví dụ là 128 Kho.

4.  Mở khung nhìn hình cắt.
5.  Chọn chế độ hiển thị không gian cho khung nhìn hình cắt.

 

6.  Xóa không gian Plenum:

 

7.  Thay đổi chiều cao không gian phòng:

8.  Khi mở lại hộp thoại Heating and Cooling Loads, thấy không gian không bị lỗi.

9.  Thực hành khắc phụ lỗi với tất cả các không gian phòng bị lỗi trong dự án.
10. Tại hộp thoại Heating and Cooling Loads, nếu tại còn ký hiệu  tại Building
Model, chứng tỏ vẫn còn không gian phòng bị lỗi.

11. Tiếp tục khắc phục, đến khi nào không còn lỗi thì lúc đó việc tính toán mới bảo đảm
chính xác.

 

 

 

 

Leave a Comment