Tự học RevitMep 2013_Bài 21:Lắp đặt các miệng cấp gió dựa trên vật chủ - Hosted

Posted by vuvy 30/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

 

Muốn gắn được loại miệng gió này vào công trình phải tạo trước các mô hình hoặc vật mang nó như tường, trần, sàn, mặt phẳng làm việc.

 

1/ Chuẩn bị khung nhìn và ra lệnh:


1.  Mở khung nhìn mặt bằng trần cần lắp đặt miệng gió. Ví dụ: Views (Discipline) > HVAC > Ceiling Plans > 02 - Floor.
2.  Mở khung nhìn Schedules/Quantities  > Bảng cung cấp không khí cho không
gian phòng.
3.  Ra lệnh View  > Windows  > Tile (phím tắt WT), cho các khung nhìn hiện ra đồng
thời.

4.  Tại khung nhìn mặt bằng trần, zoom khu vực góc trên bên trái để đưa không gian
phòng 223 vào màn hình.
5.  Tại khung nhìn bảng thống kê, nhấn vào không gian phòng số 223, bên khung nhìn
mặt bằng trần hiện lên đường bao của không gian phòng nói trên.

6.  Nhấn vào khung nhìn 02 - Foor.
7.  Ra lệnh System  > HVAC  > Air Terminal (phím tắt AT).

8.  Môi trường làm việc, các công cụ, các phương án và các thông số của miệng gió hiện ra sẵn sàng để lắp đặt.

 

2/ Đưa mẫu thư viện miệng gió thổi vào dự án:

1.  Nhấn Load Family   , đưa mẫu thư viện miệng gió vào dự án.
2.  Hộp  thoại  hiện  ra.  Nhấn  chọn  thư  mục:  ….\Mechanical\MEP\Air-Side
Components\Air Termials.

3.  Nhấn chọn tệp cần đưa vào. Các mẫu miệng gió cấp có tên M_Supply…, ví dụ:
M_Supply Diffuser – Hosted. Trong bài thực hành chọn: Diffuser – Rectangular
Face Round Neck – Hosted

4.  Nhấn Open.
5.  Nhấn trên thanh Properties, chọn kiểu miệng gió. Trong ví dụ này, chọn M_Supply
Diffuser – Rectangular Face Round neck – Hosted: 610mmx610mm Face
200mm Neck – Hosted.

 

3/ Chọn các phương án lắp đặt:

1.  Nhấn chọn một trong các phương án tại Placement:

2. Chọn cao độ đặt miệng gió:

3. Các hướng đi của luồng khí được xác định bằng các lựa chọn cho hiển thị mũi tên:
Nhấn đánh dấu vào ô tương ứng. Trong ví dụ này, để mặc định (có đánh dấu tất cả).

4. Cho các giá trị tham biến luồng khí:

13. Nhấn Apply.
14. Các lựa chọn trên thanh Options:

4/ Thực hiện lắp đặt:

1.  Đưa con trỏ đến vị trí thích hợp, nhấn chuột. Mỗi lần nhấn chuột, một miệng gió được lắp vào.

2.  Nhấn vào ô kích thước để gõ giá trị khoảng cách đến bưc tường gần nhất.

3.  Trong quá trình đặt, có thể dùng lệnh Copy để cho khoảng cách giữa các miệng gió một
cách chính xác. Ví dụ: Sau khi đặt xong miệng gió đầu tiên, nhấn Modify, kết thúc lệnh.

4.  Trong ví dụ này đặt 5 miệng gió như hình dưới, lượng chênh lệch luồng không khí nằm
trong giới hạn cho phép (ô có màu trắng).

5/ Gắn nhãn cho miệng gió đã lắp đặt:

Nhãn của miệng gió sẽ hiển thị tốc độ luồng không khí để người dùng dễ nhận biết và
thực hiện điều chỉnh cho phù hợp. Trong ví dụ này, kiểu miệng gió được lắp đặt không có
phương án gắn nhan đồng thời nên phải làm thủ công (gắn nhãn sau).
1.  Mở khung nhìn mặt bằng có lắp đặt miệng gió chưa có nhãn.
2.  Ra lệnh Anatate  > Tag by Category.

3.  Nhấn chuột vào miệng gió cần gắn nhãn.
4.  Nhấn Modify, kết thúc lệnh.
5.  Kết quả như hình dưới.

 

 

 

 

  

 

 

 

Leave a Comment