Tự học RevitMep 2013_Bài 27:Lắp đặt thiết bị xử lý không khí (máy bơm hoặc quạt gió)

Posted by vuvy 02/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

 

1/Lắp đặt thiết bị xử lý không khí (máy bơm hoặc quạt gió):

Sau khi đã lắp đặt các miệng gió, tiến hành lắp đặt thiết bị xử lý không khí.
1.  Mở khung nhìn mặt bằng. Trong ví dụ thực hành mở khung nhìn Mechanical > HVAC > Floor Plans > 01 – Entry Level.
2.  Zoom khu vực Phòng học 115 góc trái bên dưới nơi đã đặt miệng gió.

3.  Ra lệnh Systems  > Mechanical  > Mechanical Equipment (phím tắt ME).

4.  Nhấn Load Family  , đưa mẫu thư viện thiết bị cơ khí vào dự án.

5.  Tại thanh Properties, nhấn chọn kiểu máy bơm: M_WSHP - Horizontal - High
Efficiency - 7-18 kW - Right Return - Left Discharge : 14 kW.

 

 

6.  Tại thông số Offset, gõ 2750.

7.  Chọn vị trí như hình dưới nhấn chuột. Việc bố trí và xoay chiều của thiết bị rất quan trọng, tư thế của máy bơm sẽ quyết định đường đi của ống gió. Trên hình vẽ, chỗ nào có 2 nét là miệng thổi hoặc miệng hút.

 

8.  Thiết bị được đưa vào.
9.  Thực hiện tương tự cho không gian phòng 223 tầng 2:

 

2/ Thay đổi thiết bị xử lý không khí:

1.  Nhấn trái chuột vào thiết bị cần thay đổi. Có thể thay đổi các thông số sau:
2.  Nhấn vào kích thước để cho kích thước đến các đối tượng khác.
3.  Chọn kiểu khác tại thanh Properties.
4.  Chọn lại cao độ tại Level và Offset.
5.  Thay đổi lưu lượng luồng không khí tại Air Flow.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment