Tự học RevitMep 2013_Bài 25:Lắp đặt miệng gió hồi (Return Diffuser)

Posted by vuvy 30/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Lắp đặt miệng gió hồi (Return Diffuser)

Việc lắp đặt miệng gió hồi cũng giống như miệng gió thổi. Cũng có hai trường hợp: đặt
miệng gió có vật mang (hosted) và miệng gió lửng lơ.
Trong phần này tôi lấy ví dụ lắp miệng gió khi đã có trần (hosted).
1.  Mở khung nhìn mặt bằng trần và zoom khu vực không gian phòng đã lắp miệng gió
cấp. Trong ví dụ này tôi chọn Views (Discipline) > HVAC > Ceiling Plans > 02 -
Floor và không gian phòng số 223 đã làm tại phần trước.
2.  Ra lệnh System  > HVAC  > Air Terminal (phím tắt AT).

3.  Nhấn Load Family   , đưa mẫu thư viện miệng gió vào dự án.

4.  Nhấn mũi tên trên thanh Properties, chọn kiểu miệng gió. Trong ví dụ này, chọn M_Return Diffuser - Hosted : Workplane-based Return Diffuser.

5.  Chọn mặt phẳng đặt miệng gió tại thanh Pacement. Trong ví dụ này, chọn Place on Face đặt lên bề mặt của mô hình.

6.  Chọn các thông số trên thanh Properties:

7.  Đưa con trỏ đến vị trí thích hợp, nhấn chuột. Mỗi lần nhấn chuột, một miệng gió được
lắp vào. Trong quá trình lắp đặt, có thể bắt điểm vào giao điểm các đường lưới của trần.
Trong ví dụ này, lắp hai miệng hồi như hình dưới.

 

Leave a Comment