Tự học RevitMep 2013_Bài 34:Lắp ống nối - Duct Fitting

Posted by vuvy 03/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Lắp ống nối - Duct Fitting

Các ống nối thường được gắn tự động khi chạy đường ống, nhưng vẫn có thể vẽ thủ công
để sửa chữa những chỗ nối cưa hợp lý.
Lệnh này có thể thực hiện tại tất cả các khung nhìn.
1.  Mở khung nhìn mặt bằng.
2.  Ra lệnh Systems > HVAC > Duct Fitting (Phím tắt DF).

3.  Nhấn chọn kiểu đoạn nối tại thanh Properties. Hình dạng iểu ống nối được mô tả bằng
hình ảnh nên rất dễ phân biệt và lựa chọn. Tùy theo chỗ nối, chọn ống nối cho phù hợp.

4.  Chọn cao trình và cho giá trị Offset.

 

5.  Nhấn trái chuột vào đầu ống cần nối. Mỗi lần nhấn chuột được một đoạn nối.

6.  Nhấn Modify hoặc Esc 2 lần kết thúc lệnh.

7.  Ống nối không tự động nối với đoạn ống tiến theo, phải nhấn, giữ và rê chuột nối với
đoạn ống tiếp theo.

 

8.  Kết quả như hình dưới.

Leave a Comment