Tự học Autodesk Inventor_Bài 28 lệnh hiệu chỉnh sau khi lắp ráp

Posted by vuvy 25/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

 Các lệnh hiệu chỉnh sau khi lắp ráp
4.5.1. Thay đổi khoảng cách ràng buộc giữa các chi tiết
Sau khi các chi tiết được lắp ráp với nhau, các ràng buộc sẽ hiển thị trong từng chi tiết và được quản lý trên thanh Browser Bar như Hình 4.18.

Muốn thay đổi khoảng cách ràng buộc giữa các chi tiết, ta nhấp phải chuột tại tên gọi ràng buộc đó trên thanh Browser Bar và chọn Edit, khi đó hộp thoại Edit Constraint hiện ra như Hình 4.19. Lúc này, ta chỉnh sửa lại thông số mong muốn vào ô Offset, rồi chọn biểu tượng OK để hoàn tất.


4.5.2. Sao chép các chi tiết trong môi trường lắp ráp
4.5.2.1. Lệnh Pattern Component

Tính năng: Sao chép các chi tiết trong môi trường lắp ráp thành nhiều chi tiết xung quanh trục quay hoặc thành nhiều hàng và cột như Hình 4.20.

Các bước thao tác:

Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Pattern sẽ xuất hiện hộp thoại Pattern Component như Hình 4.21.

Bước 2: Sử dụng công cụ chọn các chi tiết cần sao chép.
Bước 3: Chọn kiểu sao chép, với 3 lựa chọn sau:
- Associative : Sao chép được thực hiện dựa trên tính chất sao chép của một Pattern Feature đã tạo trên chi tiết trong môi trường Part.
- Rectangular : Sao chép thành nhiều hàng và cột.
+
Mục Column:
Sử dụng công cụ chọn cạnh hoặc trục xác định phương sao chép thứ nhất.
Chọn biểu tượng để đổi hướng sao chép.
Nhập số đối tượng cần tạo theo phương 1 vào ô
Nhập khoảng cách giữa hai đối tượng kề nhau theo phương 1 vào ô 
+
Mục Row:
Sử dụng công cụ  chọn cạnh hoặc trục xác định phương sao chép thứ hai.
Chọn biểu tượng  để đổi hướng sao chép.
Nhập số đối tượng cần tạo theo phương 2 vào ô
Nhập khoảng cách giữa hai đối tượng kề nhau theo phương 2 vào ô
- Circular : Sao chép xung quanh một trục quay.
+ Sử dụng công cụ
chọn cạnh hoặc trục tọa độ xác định trục quay.
+ Chọn biểu tượng để đổi chiều sao chép.
+ Nhập số đối tượng
cần tạo vào ô
- Nhập góc giữa hai đối tượng kề nhau vào ô
Bước 4: Nhấp chọn biểu tượng OK để hoàn tất.

4.5.2.2. Lệnh Mirror Components
Tính năng: Tạo chi tiết đối xứng với chi tiết gốc qua một mặt phẳng trong môi trường lắp ráp như Hình 4.22.

Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng  trên thanh Pattern sẽ xuất hiện hộp thoại Mirror Components: Status như Hình 4.23.

Bước 2: Sử dụng công cụ chọn các chi tiết cần lấy đối xứng.
Bước 3: Sử dụng công cụ chọn mặt phẳng đối xứng.
Bước 4: Nhấp chọn biểu tượng NEXT rồi nhấn nút
OK để hoàn tất.
4.5.3. Xóa chi tiết
Để xóa các chi tiết không cần sử dụng hoặc lắp ráp sai trong môi trường Assemby, ta nhấn phải chuột tại tên gọi của chi tiết đó trên thanh Browser Bar và chọn Delete như Hình 4.24.

4.5.4. Ẩn hoặc hiển thị chi tiết
Để ẩn hoặc hiển thị các chi tiết theo mong muốn của người sử dụng trong môi trường lắp ráp, ta nhấn phải chuột tại tên gọi của chi tiết đó trên thanh Browser Bar và chọn Visibility. Biểu tượng của chi tiết được ẩn đi trên thanh Browser Bar sẽ chuyển từ màu vàng sang màu xám.
4.5.5. Chỉnh sửa chi tiết
Ta có thể chỉnh sửa trực tiếp các chi tiết chưa đạt yêu cầu trong môi trường lắp ráp bằng cách nhấn phải chuột tại tên gọi của chi tiết đó trên thanh Browser Bar và chọn Edit, khi đó môi trường Part sẽ xuất hiện như Hình 4.25. Ta nhận thấy rằng các thành phần của chi tiết cần hiệu chỉnh sẽ được hiển thị rõ ràng, còn các chi tiết khác bị mờ đi.
Sau khi hiệu chỉnh xong, ta nhấp chuột vào biểu tượng
Return để quay lại môi trường lắp ráp.

4.6. Kiểm tra va chạm

Để kiểm tra sự va chạm giữa các chi tiết trong môi trường lắp ráp, ta nhấp chuột vào biểu tượng Analyze Interference trên menu Inspect như Hình 4.26.

Lúc này, hộp thoại Analyze Interference sẽ xuất hiện như Hình 4.27, với các lựa chọn sau:

- : Chọn chi tiết thứ nhất cần kiểm tra.

- : Chọn chi tiết thứ hai cần kiểm tra.

Sau đó nhấp chọn biểu tượng OK để kiểm tra. Nếu hai chi tiết không vachạm sẽ xuất hiện hộp thoại thông báo của phần mềm như Hình 4.28.

Nếu hai chi tiết va chạm với nhau thì hộp thoại Interference Detected hiện rathông báo thể tích va chạm giữa hai chi tiết như Hình 4.29 và phần thể tích va chạm sẽchuyển sang màu đỏ.

 


 

Leave a Comment