Tự học Autodesk Inventor_Bài 20 Công cụ tạo mô hình 3D lệnh Revolve, Lệnh Loft

Posted by vuvy 23/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

Lệnh Revolve
Tính năng: Quay biên dạng 2D (sketch) quanh trục một góc bất kỳ để tạo thành mô hình khối hoặc mô hình mặt như Hình 3.19.

Lưu ý:
- Để thực hiện lệnh này, phải có biên dạng 2D và trục quay được tạo trước đó.
- Để tạo thành khối đặc thì biên dạng 2D phải khép kín.
- Biên dạng 2D hở chỉ tạo được mô hình mặt.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Create sẽ xuất hiện hộp thoạiRevolve như Hình 3.20.

 

Bước 2: Chọn dạng tạo hình trong mục Output:
- Dạng 1  : Tạo khối đặc (Solid).
.
- Dạng 2 : Tạo mô hình mặt (Surface).
Bước 3: Sử dụng công cụ chọn biên dạng cần quay.
Bước 4: Sử dụng công cụchọn trục quay.
Bước 5: Chọn chế độ quay (
chỉ có trong dạng tạo khối đặc solid):
-
Join : Cộng các solid.
-
Cut : Trừ các solid.
-
Intersect : Giao giữa các solid.
-
New solid : Tạo solid mới.
Bước 6: Chọn cách thức giới hạn khối quay trong mục
Extents:
* Angle : Quay biên dạng với một góc nhất định.
- Nhập giá trị góc cần quay (
360o ) vào ô 
- Chọn chiều quay trên các biểu tượng
+
Direction 1  : Quay theo chiều 1 (ngược chiều kim đồng hồ).
+
Direction 2 : Quay theo hướng 2 (cùng chiều kim đồng hồ).
+
Symmetric : Quay theo hai hướng đều nhau.
+
Asymmetric : Quay theo hai hướng không đều nhau.
* To next : Quay biên dạng từ mặt phẳng vẽ phác đến mặt phẳng gần nhất.
* To : Quay biên dạng từ mặt phẳng vẽ phác đến mặt phẳng được chọn.

* Between  : Góc quay được giới hạn bởi hai bề mặt được chọn.
*All : Quay toàn vòng (360o).
Bước 7: Nhấp chọn biểu tượng OK để hoàn tất.
Sau khi thực hiện xong lệnh
Revolve, trên thanh Browser Bar sẽ xuất hiện thưmục Revolution1 khi tạo khối đặc (solid) hoặc thư mục RevolutionSrf1 khi tạo mô hìnhmặt (surface) chứa bản vẽ phác Sketch 1 như Hình 3.21.

3.2.3. Lệnh Loft
Tính năng: Nối các biên dạng 2D (Sketch) trên các mặt phẳng khác nhau dọc theo một hay nhiều đường dẫn để tạo thành mô hình khối hoặc mô hình mặt như Hình 3.22.


Lưu ý:
- Để thực hiện lệnh này, phải có ít nhất hai biên dạng trên hai mặt phẳng khác nhau.
- Để tạo thành khối đặc thì biên dạng 2D phải khép kín.
- Đường dẫn có thể là sketch 2D hoặc sketch 3D.
- Biên dạng 2D hở chỉ tạo được mô hình mặt.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Create sẽ xuất hiện hộp thoại
Loft như Hình 3.23.

Bước 2: Chọn dạng tạo hình trong mục Output:
- Dạng 1 : Tạo khối đặc (Solid).
.
- Dạng 2 : Tạo mô hình mặt (Surface).
Bước 3: Nhấp biểu tượng Click to add trong hộp thoại con
Sections để chọn các biêndạng sketch. Trường hợp chọn nhiều sketch trên cùng một mặt phẳng thì các sketch nàyphải giao nhau.
Bước 4: Chọn đường dẫn để nối các biên dạng sketch, với 3 cách lựa chọn sau:
-
Rails : Đường dẫn là các đường sinh giới hạn biên dạng ngoài củamô hình. Lựa chọn này đòi hỏi đường dẫn phải giao với chu vi của các biên dạng sketch,trường hợp không có đường dẫn thì hình dạng của mô hình tự nội suy theo các biêndạng.
- Center Line  : Đường dẫn là đường nối tâm của các biên dạng
sketch.
Lựa chọn này đòi hỏi đường dẫn phải giao với các mặt phẳng chứa biên dạng.
- Area Loft : Đường dẫn cũng là đường nối tâm của các biên dạng sketch. Với lựa chọn này, ngoài các biên dạng sketch chính đã có, ta còntạo thêm biên dạng phụ quyết định hình dạng của mô hình.
-Center Line: Chọn đường dẫn.
Placed Sections: Chọn một điềm bất kỳ trên đường dẫn sẽ xuất hiện hộp thoại Section Dimensions, ta nhập giá trị diện tích của biên dạng phụ tại điểm được chọn.
Bước 5: Chọn chế độ
Loft (chỉ có trong dạng tạo khối đặc solid):
-
Join : Cộng các solid.
-
Cut : Trừ các solid.
-
Intersect : Giao giữa các solid.
-
New solid  : Tạo solid mới.
Bước 6: Nhấp chọn biểu tượng OK để hoàn tất.

Leave a Comment