Tự học Autodesk Inventor_Bài 21 Công cụ tạo mô hình 3D Lệnh Sweep Lệnh Rib

Posted by vuvy 23/09/2017 0 Comment(s) Autodesk Inventor,

3.2.4. Lệnh Sweep
Tính năng: Quét biên dạng 2D (sketch) dọc theo một đường dẫn cho trước để tạo thành mô hình khối hoặc mô hình mặt như Hình 3.27.

Hình 3.27
Lưu ý:
- Để thực hiện lệnh này, phải có ít nhất một biên dạng sketch và một đường dẫn trên hai mặt phẳng giao nhau.
- Đường dẫn có thể là sketch 2D hoặc sketch 3D. Đường dẫn có thể kín hoặc hở nhưng phải xuyên qua mặt phẳng chứa biên dạng.
- Để tạo thành khối đặc thì biên dạng 2D phải khép kín.
- Biên dạng 2D hở chỉ tạo được mô hình mặt.
Các bước thao tác:
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Create sẽ xuất hiện hộp thoại
Sweep như Hình 3.28.


Bước 2: Chọn dạng tạo hình trong mục Output:
- Dạng 1  : Tạo khối đặc (Solid).
.
- Dạng 2 : Tạo mô hình mặt (Surface).
Bước 3: Sử dụng công cụ chọn biên dạng sketch.
Bước 4: Sử dụng công cụ  chọn đường dẫn.
Bước 5: Chọn các dạng tạo hình trong mục
Type, với 3 lựa chọn sau:
- Path: Quét biên dạng theo một đường dẫn như Hình 3.29. Chọn hướng tạo mô hình trong mục Orientation với 2 thuộc tính sau:
+ : Biên dạng quét uốn lượn theo đường dẫn. Với lựa chọn này, ta
có thể nhập góc côn trong ô
Taper.
+ : Biên dạng quét song song với nhau trên suốt chiều dài đường dẫn.

- Path & Guide Rail: Quét biên dạng theo một đường dẫn (Path) và đường giới hạn biên (Guide Rail) như Hình 3.30.

Hình 3.30
- Path & Guide Surface: Quét biên dạng theo một đường dẫn (Path) và xoắn theo một bề mặt (Guide Surface) như Hình 3.31..

Bước 6: Chọn chế độ Sweep (chỉ có trong dạng tạo khối đặc solid):
-
Join : Cộng các solid.
-
Cut : Trừ các solid.
-
Intersect : Giao giữa các solid.

- New solid : Tạo solid mới.
Bước 7: Nhấp chọn biểu tượng OK để hoàn tất.

3.2.5. Lệnh Rib
Tính năng: Tạo gân chịu lực cho các chi tiết.
Điều kiện thực hiện lệnh: Phải có trước một biên dạng (kín hoặc hở) trên một mặt phẳng nào đó để xác định hình dạng và kích thước của gân.
Các bước thao tác:
* Trường hợp 1: Tạo gân có chiều dày vuông góc với mặt phẳng chứa biên dạng.
Bước 1: Nhấp chọn biểu tượng trên thanh Create sẽ xuất hiện hộp thoại Rib như Hình 3.32.

Bước 2: Chọn biểu tượng Parallel to Sketch Plane trong hộp thoại Rib.
Bước 3: Sử dụng công cụ chọn biên dạng tạo gân.
Bước 4: Nhấp 1 trong 2 biểu tượng chọn hướng tạo gân.
Bước 5: Nhập chiều dày gân cần tạo vào ô
Bước 6: Nhấp 1 trong 3 biểu tượng chọn hướng tạo chiều dày gân.
Bước 7: Chọn cách tạo chiều sâu của gân, với 2 lựa chọn sau:
-
To Next : Chiều sâu gân xuất phát từ biên dạng tạo gân đến các mặt phẳng giới hạn cho gân.
-
Finite : Chiều sâu gân được xác định bằng giá trị cần nhập.
Bước 8: Nhấp biểu tượng để hoàn tất, sẽ được kết quả như Hình 3.33.

Hình 3.33. Tạo gân có chiều dày vuông góc với mặt phẳng chứa biên dạng
* Trường hợp 2: Tạo gân có chiều dày song song với mặt phẳng chứa biên dạng

Bước 1: Cũng tương tự như Trường hợp 1, nhấp chọn biểu tượng trên thanh Create.
Bước 2: Chọn biểu tượng Normal to Sketch Plane trong hộp thoại Rib.
Bước 3: Sử dụng công cụ
trong mục Shape chọn biên dạng tạo gân.
Bước 4: Nhấp 1 trong 2 biểu tượng chọn hướng tạo gân.
Bước 5: Nhập chiều dày gân cần tạo vào ô
Bước 6: Nhấp 1 trong 3 biểu tượng chọn hướng tạo chiều dày gân.
Bước 7: Chọn cách tạo chiều sâu của gân, với 2 lựa chọn sau:
To Next : Chiều sâu gân xuất phát từ biên dạng tạo gân đến các mặt phẳng giới hạn cho gân.
Finite : Chiều sâu gân được xác định bằng giá trị cần nhập.
Bước 8: Nhấp biểu tượng để hoàn tất, sẽ được kết quả như Hình 3.334

Leave a Comment