Gia công CAM NX9 Bài 2:Hướng dẫn Sử dụng Operation Navigator trong môi trường gia công

Posted by vuvy 25/09/2017 0 Comment(s) Siemens NX,

1/Cách chuyển sang môi trường gia công:

Hiện tại, chi tiết trên đang trong môi trường Gateway, để chuyển sang môi trường gia công, có 2 cách:

Thông thường sau khi chuyển sang môi trường gia công từ một file part, NX sẽ xuất
hiện 1 hộp thoại Machining Environment hỏi xem cần thiết lập dạng gia công nào.
Vì chi tiết này đã được tạo sẵn các chu trình gia công nên sẽ không xuất hiện. Ở các
bài tiếp theo sẽ nói rõ hơn về hộp thoại này.
Giao diện NX sau khi chuyển sang môi trường gia công:

Hướng dẫn này gồm các chủ đề quan trọng cần biết trước khi tiến hành các hướng
dẫn khác:
[1] Sử dụng Operation Navigator
[2] Hiển thị Tool và Part
[3] Lựa chọn hình học (Geometry)
[4] Mô phỏng máy công cụ

 

2/ Sử dụng Operation Navigator:

Operation Navigator sắp xếp các hoạt động thành từng nhóm để xác định các thông số. Nó cho phép quản lý các mối quan hệ giữa các hoạt động và các nhóm có chứa các hoạt động đó. Trong  Geometry  View được minh họa trên, các hoạt động CAVITY_MILL, RESTMILL, CORNER_ROUGH  và FACE_MILLING_AREA kế thừa các tham số của các nhóm WORKPIECE và MCS_MILL. Việc chỉnh sửa các nhóm này sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động đó.

 

a. Hiển thị Operation Navigator:

Trong môi trường gia công, xác định vị trí tab Operation Navigator  và click vào nó để hiển thị các hoạt động Operation Navigator.
The Operation Navigator được hiển thị trong bốn khung nhỏ, mỗi khung sắp xếp các hoạt động trong các nhóm theo chủ đề cần hiển thị.
Có thể thay đổi hiển thị các chủ đề bằng cách nhấn vào biểu tượng trên thanh Top Border.

Cũng có thể thay đổi bằng cách click chuột phải vào nền của Operation Navigator dưới các đối tượng

b. Geometry View:

c. Machine Tool View:

Click Machine Tool View 
Nếu Operation Navigator được thay đổi qua Machine Tool View, Hình học của đối
tượng sẽ không còn được hiển thị. Thay vào đó các dao và hốc dao được dùng sẽ
được hiển thị.

Dựa vào mục này ta có thể biết được vị trí của các hoạt động cắt gọt. Trong hình trên
thì hoạt động CAVITY_MILL sử dụng dao MILL20R3, RESTMILL sử dụng dao
UGT0201_087 …
GENERIC_MACHINE chỉ ra rằng chương trình hiện không sử dụng máy nào. Làm
thế nào để xác định một máy công cụ sẽ được hướng dẫn sau này.

d. Program Order View:

Chương trình Program Order View tổ chức cáchoạt động theo thứ tự mà chúng được thực hiện
trên máy công cụ. Ở đây hiển thị thứ tự của các hoạt động được liệt kê là có liên quan hoặc quan trọng.
Các chu trình (hoạt động) trong chương trình 1234 được liệt kê theo thứ tự thực hiện từ trên
xuống.

e. Machining Method View:

Machining Method View xem tổ chức các hoạt động cắt theo các phương pháp khác nhau (thô, bán
tinh, tinh). Các thông số như Intol, Outtol, Part Stock, và Feeds được xác định bởi nhóm Machining Method. Chương trình dưới bao gồm ba chu trình
Gia công thô (trong MILL_ROUGH) và hai chu trình gia công tinh (trong MILL_FINISH).

f. Trạng thái của Tool Path:

Trong Operation Navigator sẽ hiển thị một số biểu
tượng trạng thái Tool Path bên trái tên của mỗi hoạt động.
- Trạng thái ReGenerate nghĩa là một Tool Path đã không được tạo ra cho các
hoạt động hoặc các thông số trong hoạt động này đã thay đổi và Tool Path cần phải
được tạo lại để cập nhật những thay đổi.
- Trạng thái Repost nghĩa là Tool Path đã được tạo ra nhưng nó đã không được
xuất sang NC Code
- Trạng thái Complete nghĩa là Tool Path đã được tạo ra và được xuất sang NC
Code.

g. Tạo ra các đường chạy dao:

Post Processing sau chương trình 1234 sẽ hiển thị trạng thái Complete  cho mỗi hoạt động.

 

h. Tạo một hoạt động (chu trình):

Các bước cơ bản cần thiết để tạo ra một chu trình cắt gọt và tạo ra các đường chạy
dao. Hướng dẫn tiếp theo sẽ bao gồm việc tạo ra chu trình chi tiết hơn.
+ Click Create Operation 
Kiểu hoạt động sẽ xác định các phân nhóm phụ có sẵn.
Hộp thoại Create Operation xuất hiện
Chọn mill_contour hoặc DieMold_Exp (nếu có) từ danh sách của tab Type. Một
trong hai lựa chọn sẽ có sẵn.

Các hoạt động sẽ được đặt trong chương trình SAMPLE.
Sử dụng dao MILL20R3
Chi tiết và hình dạng phôi được quy định trong WORKPIECE.
Phương pháp MILL_ROUGH (phay thô) sẽ để lại lượng dư cho chu trình gia công
tinh.
Chu trình này được đặt tên CAVITY_MILL_1 theo mặc định. Có thể thay thế một
tên khác nếu muốn.

Tạm thời sẽ sử dụng các thông số hoạt động theo mặc định. Hướng dẫn sau sẽ tìm
hiểu và chỉnh sửa các thông số để có được những đường chạy dao theo ý muốn.

i. Xóa một chương trình:

Có thể xóa các hoạt động riêng lẻ hoặc có thể xóa một chương trình và tất cả các hoạt
động bên trong nó.
+ Trong Operation Navigator, nhấn chuột phải vào chương trình tên SAMPLE.

k. Mô phỏng gia công:

Mô phỏng loại bỏ vật liệu cho phép hình dung phôi trong quá trình gia công và cần
được thực hiện định kỳ khi phát triển chương trình.
+ Click vào chương trình có tên là 1234.

NX sẽ mô phỏng dao di chuyển và cắt bỏ vật liệu của chi tiết. Sau khi hoàn tất sẽ
được hình dưới.

+ Click OK để đóng hộp thoại Tool Path Visualization khi mô phỏng hoàn tất.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment