Tự học RevitMep 2013_Bài 23:Sửa vận tốc luồng không khí của miệng gió

Posted by vuvy 30/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Có hai cách sửa vận tốc luồng không khí:
1.  Sửa trực tiếp tại thanh Properties.
2.  Tạo thêm thông số tại bảng thống kê và sửa tại bảng.
Dưới đây tôi trình bày theo hai cách nối trên thành cac mục con.

 

1/ Sửa tại thanh Properties:


1.  Nhấn trái chuột vào miệng gió vừa tạo.
2.  Tại thanh Properties, thay đổi các tham biến:
+  Total Pressure: tổng áp lực.
+  Flow: vận tốc luồng khí. Trong ví dụ này, sửa luồng khí thành 165L/s.

3.  Nhấn Apply.

 

2/ Tạo thêm cột thông số và sửa trong bảng:

1.  Mở bảng thống kê.
2.  Nhấn nút Edit tại mục Embedded Shedule.

3.  Hộp thoại hiện ra.
4.  Nhấn đánh dấu tại Embedded Shedule.
5.  Tại Category, nhấn chọn Air Terminals.
6.  Nhấn nút Embedded Shedule Properties để chọn thông số cần đưa vào bảng.

7.  Hộp thoại tiếp theo hiện ra.
8.  Nhấn mục Fields trên đỉnh hộp thoại.
9.  Nhấn chọn thông số tại danh sách Available fields bên trái, nhấn Add (hoặc nhấn đúp
vào tên thông số) để đưa vào bảng. Trong ví dụ này, chọn:

10. Nhấn OK.

11. Trở lại hộp thoại trước, nhấn OK tiếp. Những miệng gió đã lắp được đưa vào bảng.

 

12. Nhấn vào ô Flow, thay đổi giá trị:
+  Miệng gió 6: 165L/s.
+  Miệng gió 7: 160L/s.
+  Miệng gió 8: 155L/s.
+  Miệng gió 9: 155L/s.

13. Kết quả, giá trị chênh lệc của luồng không khí = -9.2L/s trong giới hạn cho phép.

 

 

 

Leave a Comment