Tự học RevitMep 2013_Bài 42:Tạo biểu đồ màu cho hệ thống ống gió

Posted by vuvy 04/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Biểu đồ màu chỉ kích hoạt trên khung nhìn mặt bằng.

 

1/ Tạo biểu đồ:

1.  Mở khung nhìn mặt bằng.
2.  Ra lệnh Analyze > Color Fill > Duct Legend.


3.  Con trỏ gắn với biểu đồ hiện ra. Nhấn chuột vào vị trí đặt biểu đồ.

 

 

4.  Hộp thoại hiện ra. Nhấn chọn kiểu biểu đồ màu.

 

 

5.  Nhấn OK, biểu đồ được tạo ra và đường ống được tô màu tương ứng.

 

2/Thay đổi biểu đồ.

1.  Nhấn vào biểu đồ màu.
2.  Nhấn Edit Type: thay đổi kiểu trình bày. Hộp thoại hiện ra.

3.  Thay đổi nội dung bảng màu:

 

 

 

Leave a Comment