Gia công CAM NX9 Bài 5 :Hướng dẫn cách tạo chương trinh gia công trên NX

Posted by vuvy 26/09/2017 0 Comment(s) Siemens NX,

Tạo chương trình (Program)

Tạo chương trình gia công sẽ xác định các hoạt động mà máy sẽ gia công chi tiết.

1. Gia công thô:

1.1. Tạo ra các hoạt động trong Gia công thô:

1.2. Tạo đường chạy dao:

Hộp thoại Cavity Mill xuất hiện. Sẽ làm lần lượt từ trên xuống.
+ Mục Geometry

Trong trường hợp này không cần chọn mặt gia công vì NX sẽ tự hiểu khu vực nào
cần gia công.
+ Mục Tool

 

+ Mục Tool Axis

+ Mục Path Settings

Có thể theo dõi phần mềm phân tích và chia chi tiết ra thành nhiều lớp và tạo đường chạy dao cho mỗi lớp. Mỗi đường màu khác nhau có một chức năng khác nhau.

1.3. Hiển thị đường chạy dao:

 

+ Click OK để hoàn tất hiển thị đường chạy dao.

1.4. Mô phỏng gia công:

Mô phỏng gia công cho phép hình dung phôi trong quá trình gia công. Cần được thực
hiện sau mỗi khi tạo, cập nhật chương trình.
Việc kiểm tra chương trình là một điều rất quan trọng. Nó có thể giúp dự đoán được
các chuyển động sai và nguy hiểm của đường chạy dao. Các lỗi đó thường xảy ra do
các thông số công nghệ và các thiết lập không chính xác dẫn đến làm hỏng chi tiết.
Để tránh xảy ra các lỗi này, NX9 và các phần mềm CAM khác cung cấp chức năng
kiểm tra đường chạy dao và kiểm tra vết gia công thừa.

Với tùy chọn này, có thể mô phỏng quá trình gia công với dao và vật liệu cắt giống
hệt với quá trình gia công thật. Trong chế độ mô phỏng 3D Dynamic có thể xoay, di
chuyển hoặc phóng to hay thu nhỏ vùng hiển thị khi đang mô phỏng gia công. Ngược
lại trong chế độ gia công 2D thì không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào khi mô phỏng.
Nếu muốn xem chi tiết ở hướng nhìn khác thì bạn phải dừng quá trình mô phỏng lại.
Chế độ gia công 2D cho tốc độ nhanh hơn 3D.

 

2. Bỏ bớt lượng dư:

Tạo ra một chu trình để Gia công thô bỏ bớt lượng dư.

2.1. Chọn dao từ thư viện
Lấy dao và đầu giữ dao từ thư viện:

2.2. Chỉnh sửa dao:
Các bước sau chỉnh sửa vật liệu làm dao. Điều này cho phép hệ thống xác định bước
tiến dao (feeds), tốc độ trục chính (speeds), chiều sâu cắt (cut depth) và lượng dịch
dao ngang (step over) dựa trên vật liệu được chọn.

2.3. Tạo chu trình Gia công thô bỏ bớt lượng dư:

2.4. Sử dụng lại phôi trong chu trình trước đó:

Các bước sau cho phép tạo một chu trình sẽ nhận biết và loại bỏ phần vật liệu còn sót lại từ chu trình trước.

2.5. Tạo đường chạy dao:

 

 

 

 

Leave a Comment