Tự học RevitMep 2013_Bài 13:Tạo thư mục trên trình duyệt và đặt chế độ hiển thị cho zone trên revitmep

Posted by vuvy 29/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Tạo thư mục trên trình duyệt và đặt chế độ hiển thị cho zone:

Việc này giúp quản lý sự hiển thị các khung nhìn chuyên nghiệp hơn, không bị chồng
chéo.
1.Tạo khung nhìn đúp cho các khung nhìn mặt bằng sàn tại thư mục Spaces.

2.  Đổi tên các khung nhìn mới thành 01-Zone; 02-Zone; 03-Zone.

Nhấn chọn cả 3 khung nhìn nói trên, tại Sub-discipline, gõ Zones.

3.  Kết quả như hình dưới.

 

4.  Nhấn trái chuột vào tên khung nhìn 01 – Zone.

5.  Ra lệnh VG, hộp thoại hiện ra.

6.  Để nguyên chế độ hiển thị của Spaces.

7.  Tại HVAC Zones, nhấn đánh dấu tại Interior Fill và  Reference Lines để hiển
thị màu của toàn vùng và đường liên kết với các không gian phòng, xóa dấu tại 
Boundary và  Color Fill của mục để ẩn đường bao vùng và màu tô.

8.Thực hiện lần lượt với các khung nhìn 02 – Zone và 03 – Zone.

Leave a Comment