Tự học RevitMep 2013_Bài 15:Tạo Zone thông nhiều tầng

Posted by vuvy 29/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

1/Tạo Zone thông nhiều tầng:

1.  Mở hai khung nhìn mặt bằng tầng cần gom các không gian phòng vào một vùng. Trong
ví dụ này, mở khung nhìn 01 – zone và 02 – Zone, zoom phần Phòng chờ.

2.  Ra lệnh WT để mở hai khung nhìn một lúc.

3.  Nhấn kích hoạt khung nhìn 01 - Space .

4.  Ra lệnh Analyze  > Spaces&Zone  > Zone.

5.  Công cụ hiện ra.

6.  Nhấn nút Add Space  , để thêm space vào zone.
7.  Nhấn chuột vào khung nhìn 02 – Zone. Nhấn chọn 215.

8.  Nhấn chọn 120 tại mặt bằng sàn 01 – Zone.

9.  Nhấn Finish Editing Zone, kết thúc lệnh:

10. Nếu tạo khung nhìn hình cắt và chọn chế độ hiển thị zone như đã giới thiệu ở phần trước, kết quả như hình dưới.

 

2/Bài thực hành tạo các vùng – zones:


Khi tạo các vùng, chú ý những không gian phòng có các điều kiện tự nhiên và thông tin
năng lượng giống nhau thì gom vào một vùng.
Dưới đây là hình ảnh cần phải tạo vùng cho các tầng.

2.1 Thực hành tạo các vùng sử dụng:


1.  Mở khung nhìn mặt bằng tầng 01 – Zone.
2.  Ra lệnh Analyze  > Spaces&Zone  > Zone.
3.  Tạo các vùng như hình dưới.

4.  Mở khung nhìn mặt bằng 02 – Zone.
5.  Thực hiện tạo các vùng với vị trí tương tự như tầng 1 và đặt tên: Tầng 2 …..
6.  Mở khung nhìn mặt bằng 03 – Zone.
7.  Thực hiện tạo các vùng với vị trí tương tự như tầng 1 và đặt tên: Tầng 3 …..

 

2.2 Thực hành tạo các vùng cho Plenum:

1. Ra lệnh View  > User Interface, nhấn nút, nhấn đánh dấu tại   System Browser.

2.  Bảng liệt kê hiện ra bên phải màn hình.
3.  Nếu không thấy hiện Zones, nhấn  tại View, nhấn chọn Zones.


4.  Nhấn vào dấu + của mục Default, các không gian Plenum hiện ra.
5.  Nhấn chọn các Plenum theo tầng. Ví dụ chọn các Plenum 101 ….. cho tầng 1; 201….. cho tầng 2.

6.  Ra lệnh Analyze  > Spaces&Zone  > Zone.
7.  Các không gian Plenum đã chọn được gom vào một vùng.
8.  Nhấn trái chuột vào vùng vừa tạo, đổi tên phù hợp.

9.  Nếu không làm được bằng cách trên, mở khung nhìn mặt bằng Plenum, thực hiện chọn
không gian phòng như bình thường.

 

 

 


 

 

Leave a Comment