Thiết kế NX9 Bài 5:Cấu tạo từng phần của giao diện trên NX9

Posted by vuvy 22/09/2017 0 Comment(s) Siemens NX,

A/Thanh Ribbon của NX:

1. Tùy biến thanh Ribbon:

Trên thanh Ribbon, có thể hiển thị hoặc ẩn:
- Tab của một trình ứng dụng
- Các nhóm cho mỗi tab
- Các lệnh cho mỗi nhóm

2. Hiển thị hoặc ẩn một tab trên thanh Ribbon:

Tại đầu phải của thanh Ribbon, nhấn chuột phải Ribbon Options.

Từ lệnh đơn Ribbon Options, chọn một thẻ để hiển thị.

Các tab bị ẩn khi hộp kiểm của chúng không được chọn.

Tab được chọn được hiển thị trên thanh Ribbon.

3. Hiển thị, hoặc ẩn một nhóm trên tab:

- Tại đầu phải của thanh Ribbon, nhấn vào khu vực mũi tên nhỏ Ribbon Options
- Từ lệnh đơn Ribbon Options, chọn một thẻ để hiển thị.

4. Hiển thị hoặc ẩn lệnh từ nhóm:

+Tại đầu phải của thanh Ribbon, nhấn vào khu vực mũi tên nhỏ Ribbon Options.
+Từ một danh sách nhóm, chọn một lệnh cần hiển thị.

Lệnh được chọn hiển thị trên thanh Ribbon trong nhóm tương thích của nó

Các lệnh bị ẩn nếu hộp kiểm của chúng không được chọn.

 

B/Command Finder:

Sử dụng Command Finder để tìm và kích hoạt một lệnh NX cụ thể kết nối với một hoặc nhiều cụm từ. Phạm vi bao gồm các lệnh có thể không được kích hoạt trong trình ứng dụng hiện hành hoặc môi trường tác vụ hiện hành.
Từ danh sách các lệnh, có thể:
+ Hiển thị vị trí lệnh, nếu nó sẵn sàng trong một môi trường hiện hành.
+ chạy lệnh, nếu nó sẵn sàng.
+ Bật một lệnh thuộc dạng bật/tắt, nếu nó sẵn sàng trong một môi trường hiện
hành.
+ Bổ sung lệnh cho một thanh viền màn hình Border Bar
+ Truy xuất thông tin Help cho lệnh đó.
Khi một lệnh không sẵn sàng, Command Finder hoặc sẽ thông báo là lệnh đó không
sẵn sàng hoặc nhận diện trình ứng dụng nơi lệnh đó sẵn sàng.

 

 

 

 

 

Leave a Comment