Thiết kế mối ghép, cơ cấu - Tính bền phần tử hữu hạn INVENTOR 2018

Posted by phuochai 30/10/2017 0 Comment(s) Tài liệu miễn phí,

 

Xem video giới thiệu về phần mềm Autodesk Inventor

 

 

Trong các cơ cấu máy móc, hệ thống có rất nhiều những mối lắp ghép. Người kỹ sư thiết kế cần phải xử lý toàn bộ những vấn đề xung quanh các mỗi ghép này bao gồm: Thông số về độ bền, thiết kế kết cấu, vị trí, lựa chọn phù hợp, khả năng tối ưu hóa trong quá trình làm việc và phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn hiện hành để có thể mua được trên thị trường.

 

Các gói phần mềm CAD/CAM luôn hỗ trợ đầy đủ các module để phục vụ cho việc tính toán và thiết kế. Ở Việt Nam và Thế giới có khá nhiều phần mềm tính toán, tra cứu thông số chi tiết máy. Ví dụ: phần mềm tra cứu thép hình (Việt Nam), phần mềm tra cứu ổ lăn (SKF), phần mềm tính toán chi tiết máy, MITCalc hoặc phần tính toán được đặt trong tiện ích của các phần mềm thiết kế như Autodesk Inventor

 

Phần mềm INVENTOR 2018 là một công cụ chuyên về thiết kế máy nên có thể giải quyết được vấn đề này. Môi trường thiết kế cơ khí giúp tính toán và đưa ra giải thiết kế chuẩn và hợp lý nhất thông qua những thông số đầu vào. Quá trình này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng như việc thay đổi, hiệu chỉnh cũng dễ dàng hơn

 

thiết kế mối hàn

 


 

Tài liệu hướng dẫn tính toán và thiết kế mối ghép, cơ cấu

 

Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Inventor 2018 (Phần 2), tập trung nhiều vào các kiến thức tính toán và thiết kế cơ cấu cơ khí. Khi xây dựng tài liệu này tác giả đã biên soạn theo hệ thống và có tính liền mạnh, người học cần tham khảo trước phần 1 để việc học được hiệu quả hơn

 

Tài liệu phần 1 (Thiết kế kế cơ bản và nâng cao): Xem chi tiết

 

Tài liệu hướng dẫn này gồm có 2 phần chính:

Thiết kế, tính toán mối lắp ghép và cơ cấu truyền động:

 1. Thiết kế mối lắp ghép phổ biến trong cơ khí
 2. Thiết kế khung giàn Frame, bản vẽ tham số
 3. Tính toán và thiết kế các cơ cấu truyền động
 4. Tính toán mối ghép
 5. Thiết kế và tính toán cơ cấu cam
 6. Thiết kế dạng tấm
 

Tính toán theo phương pháp phần tử hữu hạn:

 1. Phân tích ứng suất
 2. Tạo mô phỏng
 3. Sử dụng nhóm lệnh Load
 4. Sử dụng nhóm lệnh Constraín
 5. Tạo lưới

 

tính toán thiết kế

 

(Click vào để download tài liệu)

 

# Xem thêm một số tài liệu liên quan

 


 

Chi tiết mục lục

 

Bài 1: Tính toán và thiết kế các mối ghép

1. Bu lông

2. Chốt định vị kiểu Clevis

3. Chốt định vị kiểu Secure

4. Chốt định vị kiểu Cross

5. Chốt định vị kiểu Joint

6. Chốt định vị kiểu Radial

7. Ví dụ

Bài 2. Thiết kế mối Hàn

1. Vẽ trong môi trường Sketch 2D

2. Nhóm chức năng Preparation and Machining

3. Nhóm chức năng Work Features

4. Nhóm chức năng tạo dãy

5. Nhóm lệnh Process

6. Ví dụ

Bài 3. Thiết kế theo kiểu Frame

1. Lệnh Insert Frame Members

2. Lệnh Change Frame Member

3. Lệnh Miter Corners

4. Lệnh Notch Frame Member

5. Lệnh Trim to Frame Members

6. Lệnh Trim and Extend to Face

7. Lệnh Lengthen/ Shorten

8. Lệnh Reuse

9. Lệnh Change Reuse

10. Lệnh Remove End Treatments

11. Lệnh Refresh

12. Ví dụ

Bài 4. Thiết kế bản vẽ theo tham số

1. Lệnh Import from XM

2. Lệnh Export to XML

3. Lệnh Parameters

4. Ví dụ

Bài 5. Tính toán và thiết kế cơ cấu truyền chuyển động

1. Then và then hoa

2.  Ổ lăn

3. Vòng đệm

4. Ví dụ

Bài 6. Lò xo

1. Tính toán và thiết kế lò xo Compression (nén)

2.  Tính toán và thiết kế lò xo Extension (kéo)

3.  Tính toán và thiết kế lò xo đĩa Belleville

4. Tính toán và thiết kế lò xo xoắn

5. Ví dụ

Bài 7. Tính toán mối ghép

1. Lệnh Limit and Fits Mechanical Calculator

2. Lệnh Tolerance Calculator

3. Lệnh Press Fit Calculator

4. Lệnh Bearing Calculator

5. Lệnh Separated Hub Joint Calculator

6. Lệnh Slotted Hub Calculator

7. Lệnh Cone Joint Calculator

8. Lệnh Analyze Interference

Bài 8. Thiết kế và tính toán cơ cấu cam

1. Tính toán và thiết kế Disc Cam

2. Tính toán và thiết kế Linear Cam

3. Tính toán và thiết kế Cylindrical Cam

4. Ví dụ

Bài 9. Thiết kế tấm

1. Vẽ trong môi trường Sketch 2D và Sketch 3D

2. Nhóm chức năng Work Features

3. Nhóm chức năng tạo dãy

4. Nhóm chức năng tạo tấm

5. Nhóm tạo hình, chỉnh sửa trên tấm

6. Ví dụ

Bài 10. Tính bền theo phương pháp phần tử hữu hạn

1. Stress Analysis

2. Create Simulation

3. Lệnh Stress Analysis Settings

4. Lệnh Assign

5. Nhóm lệnh Constrains

6. Nhóm lệnh Load

7. Nhóm lệnh Mesh

8. Lệnh Solve - Simulate

9. Ví dụ

Leave a Comment