Tự học RevitMep 2013_Bài 12:THIẾT LẬP CÁC VÙNG – ZONES TRONG TÒA NHÀ

Posted by vuvy 29/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Vùng (Zone) bao gồm 1 hay nhiều không gian phòng (space) và vùng (zone) khác được
kiểm soát bởi thiết bị duy trì môi trường bình thường (nhiệt độ, độ ẩm, v.v…). Tạo ra khu vực
để xác định các không gian phòng có yêu cầu chung về môi trường.
Khoảng trống trong các khu vực trống như plenums có thể được thêm vào vùng. Không
gian phòng phòng tại các tầng khác nhau cũng có thể được gộp vào cùng một vùng nếu có
chung nhu cầu cấp nhiệt và làm mát.
Vùng (Zone) lấy thông tin năng lượng từ các không gian phòng (Spaces) để tính toán
khối lượng của vùng và để giúp xác định tải một sưởi ấm và làm mát. Mỗi khu vực có chứa
thông tin khu vực, chẳng hạn như sưởi ấm và làm mát nhiệt độ và các thông tin không khí ngoài
trời.
Revit sử dụng cả vùng và các thông tin không gian phòng trong phân tích tải sưởi ấm và
làm mát để xác định nhu cầu năng lượng của tòa nhà.
Trong dự án MEP luôn luôn có ít nhất một vùng (zone) mặc định. Khi không gian phòng
ban đầu được đặt trong một dự án, chúng được thêm vào khu vực mặc định.
Hình dưới minh họa một số vùng trong tòa nhà văn phòng.

Trong phần này, chúng ta nghiên cứu:
1.  Xem các vùng trong hệ thống - Viewing Zones in the System Browser.
2.  Tạo vùng cho một tầng - Creating Zones on a Single Level.
3.  Tạo vùng cho nhiều tầng - Creating Zones on Multiple Levels.
4.  Phân tích mô hình - Working with the Analytical Model.
5.  Phân tích lượng làm mát và sưởi ấm - Analyzing Heating and Cooling Loads.
6.  Tạo sơ đồ màu - Creating a Zone Color Scheme.
7.  Tạo bảng lưu lượng khí - Creating an Airflow Schedule.

 

Xem các vùng trên trình duyệt hệ thống:

Trình duyệt hệ thống quản lý các vùng (zones) và các không gian phòng (spaces).

Khi đã gán không gian phòng – spaces cho tất cả các phòng và vùng diện tích trống
trong tòa nhà, tất cả các spaces này được gom vào thành một vùng – zone chung có tên là
Default. Chúng ta có thể xem vùng này gồm các spaces nào như trình bày dưới đây.


1.Mở khung nhìn mặt bằng cần tạo Zones. Trong ví dụ này tôi chọn Mechanical >Space > Floor Plans > 02 – Space.

2.Ra lệnh View  > User Interface, nhấn nút V, nhấn đánh dấu tại   System Browser.

3. Bảng liệt kê hiện ra bên phải màn hình.
4. Nếu không thấy hiện Zones, nhấn tại View, nhấn chọn Zones.

5. Nhấn vào dấu + của mục Default, các không gian phòng – spaces hiện ra.

6.Nhấn vào không gian phòng trên mô hình, tên không gian phòng được đánh dấu trên trình duyệt và ngược lại.

 7.Các không gian phòng được hiển thị bằng hình ảnh theo chủng loại như hình dưới.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment