Tự học RevitMep 2013_Bài 5: Thực hành gán không gian phòng

Posted by vuvy 28/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Thực hành gán không gian phòng

Trong phần này chúng ta thực hành gán toàn bộ không gian phòng cho tất cả các tầng trong tòa nhà để có cơ sở tính phụ tải và lập bảng thống kê lưu lượng không khí cần cung cấp cho tòa nhà.

 

1/ Gán không gian phòng tầng 1:

Để số hiệu không gian phòng tại tầng 1 có thứ tự 101; 012; 103 v.v…, thực hiện như
sau:
1.  Mở khung nhìn 01-Space.
2.  Zoom góc dưới bên phải.
3.  Ra lệnh Analyze > Spaces & Zones > Space.

4.  Chọn các thông số cho không gian phòng (các thông số này đã được giới thiệu và chọn
cho bài thực hành tại mục trước, tại đây tôi chỉ thống kê lại):


5.  Nhấn chuột gán không gian phòng thủ công cho phòng dưới cùng bên phải.
6.  Nhấn Modify, kết thúc lệnh.

7.  Nhấn vào số hiệu của space vừa tạo. Gõ 101, gõ Enter. Nhấn Esc, kết thúc sửa.

 

8.  Tiếp tục ra lệnh Analyze > Spaces & Zones . Space.
9.  Gán cho phòng tiếp theo:

10. Làm tương tự như trên với các phòng khác theo các hình ảnh dưới đây. Trong các hình minh họa có hình trích (trong ô chữ nhật) từ mặt bằng tổng thể thành hình phóng to bên cạnh.

 

11. Riêng Sảnh vào và Hành lang cho Upper Limit là 02 Floor, Limit Offset=0.

12. Riêng các hốc cạnh buồng Toilet và Vệ sinh, chọn Upper Limit là 02 Floor.

13. Nhấn Modify, kết thúc lệnh.

 

2/Gán không gian phòng tầng 2:

1.  Mở khung nhìn mặt bằng 02-space.
2.  Ra lệnh Analyze  Spaces & Zones  Space.
3.  Thiết lập thông số năng lượng giống như tầng 1.
4.  Chọn Upper Limit: 02-Plenum.
5.  Cho Limit Offset=0.
6.  Bắt đầu bằng không gian phòng dưới cùng bên phải với số hiệu 201, tên là Cầu thang.

7.  Các không gian phòng khác như các hình dưới đây. Trong các hình minh họa có hình trích (trong ô chữ nhật) từ mặt bằng tổng thể thành hình phóng to bên cạnh.

8.  Riêng các hốc cạnh buồng Toilet và Vệ sinh, chọn Upper Limit là 03 Floor.

9.  Kết quả toàn cảnh như hình dưới. Phần trắng chưa gán không gian phòng để dành cho
phần thực hành tiếp theo.

3/ Gán không gian phòng cho tầng 3:

1.  Mở khung nhìn mặt bằng 03-space.
2.  Ra lệnh Analyze > Spaces & Zones . Space.
3.  Thiết lập thông số năng lượng giống như tầng 1.
4.  Chọn Upper Limit: 03 Plenum.
5.  Cho Limit Offset=0.
6.  Bắt đầu bằng không gian phòng dưới cùng bên phải với số hiệu 301, tên là Cầu thang.

7.  Các không gian phòng khác như các hình dưới đây. Trong các hình minh họa có hình
trích (trong ô chữ nhật) từ mặt bằng tổng thể thành hình phóng to bên cạnh.

8.  Riêng các hốc cạnh buồng Toilet và Vệ sinh, chọn Upper Limit là Roof.

9.  Có thể lưu trữ thành các tệp mới: Ra lệnh Save As > Project.

10. Đặt tên tệp ví dụ: RVT-mech-2-space-02. Nhấn Save.

 

Leave a Comment