Tiện

Posted by vuvy 12/04/2021 0 Comment(s)

1.Khái niệm

Tiện là gia công cắt tạo phoi cho chi tiết có mặt trụ tròn quay chủ yếu với dụng cụ (dao tiện) một mặt cắt. Thông thường chi tiết quay với chuyển động tròn. Nếu các phương pháp gia công khác được thực hiện thêm cho chi tiết hoàn toàn trên máy tiện, thí dụ như phay mặt chìa khóa, người ta gọi đó là gia công toàn bộ (Hình 1).

Trong trường hợp này, các dụng cụ và thiết bị phụ trợ (đồ gá) được truyền động để có thể sản xuất được các mặt phẳng, rãnh và lỗ khoan ngang

2.Phương pháp tiện
Tùy theo vị trí điểm gia công ở chi tiết có thể chia phương pháp tiện ra làm tiện trong và tiện ngoài (Hình 2).

Ở tiện ngoài, dụng cụ tiện (dao tiện) có đủ chỗ (không gian). Dao tiện có thể chọn lớn để không bị đẩy trong quá trình gia công khi lực cắt xuất hiện. Ở tiện trong, việc chọn dao tiện bị hạn chế vì hình dạng của chi tiết.

Tùy theo loại bề mặt gia công người ta phân biệt các phương pháp tiện: tiện tròn, tiện vạt mặt (tiện mặt đầu), tiện ren, tiện chích rãnh, tiện định hình và tiện tạo dạng (Bảng 1).

Người ta có thể phân chia tiếp tục qua hướng chuyển động của bước tiến ngang hay dọc với trục quay.
 

3.Sự chuyển động và độ lớn cắt tạo phoi
Trong phương pháp tiện, việc cắt tạo phoi được thực hiện qua chuyển động cắt và chyển động bước tiến (Hình 1).

Độ lớn của tốc độ cắt vc cơ bản dựa theo độ bền vật liệu của chi tiết cũng như độ bền mài mòn và độ bền chịu nhiệt của vật
liệu cắt. 
Bước dẫn tiến f là đoạn đưòng đi của dụng cụ ở một vòng quay của chi tiết. Tiện thô sử dụng bước tiến lớn, tiện tinh sử dụng bước tiến nhỏ. Qua chuyển động cho ăn dao, chiều sâu cắt ađược xác lập
 

Leave a Comment