Tự học RevitMep 2013_Bài 16:TÍNH TẢI SƯỞI ẤM VÀ LÀM MÁT

Posted by vuvy 29/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

TÍNH TẢI SƯỞI ẤM VÀ LÀM MÁT:

Sau khi đã tạo các Spaces, các Zones, chúng ta tiến hành tính tải sưởi ấm và làm mát.

1/ Khởi động lệnh:

b1. Ra lệnh Analyze  > Reports & Schedules  > Heating and Cooling Loads
(phím tắt LO).

b2. Hộp thoại hiện ra.

b3. Bên trái là hình tòa nhà, xoay hướng nhìn như hình dưới.

b4. Nhấn nút dưới đáy hộp thoại, chọn chế độ hiển thị:

Tiếp theo thực hiện việc xem xét, kiểm tra thực trạng của mô hình và tiến hành tính toán.

 

2/ Thiết lập thông tin năng lượng cho toàn bộ tòa nhà:

Nhấn mục General tại phần bên phải của hộp thoại. Các thông tin của tòa nhà đã thiết
lập từ trước được hiển thị. Có thể thiết lập lại bằng cách nhấn vào ô của thông số cần sửa bên
cột Value.

 

3/ Kiểm tra vị trí space (không gian phòng) và zone (vùng):

1.  Nhấn mục Details trên đỉnh hộp thoại.
2.  Nhấn đánh dấu lựa chọn  Space.
3.  Nhấn dấu + tại vùng (zone) nào cần quan sát, trong ví dụ này là Tầng 1 hướng Bắc
Vùng 5.
4.  Nhấn chọn không gian phòng (space) cần quan sát, trong ví dụ này là 123 Phòng hội
thảo.

5.  Nhấn nút  (Highlight), không gian phòng được chọn hiện ra màu xanh sấm. Như vậy chúng ta biết được giới hạn của

không gian phòng - space đã chọn.

6.  Nhấn lại vào nút   để hủy chế độ Highlight.
7.  Nhấn nút   isolate, để nhìn thấy một không gian phòng đã chọn. Các thành phần khác bị ẩn đi, chỉ hiển thị một không gian phòng được chọn như hình dưới.

8.  Nếu nhấn vào tên vùng 1_South_Area C, toàn bộ vùng – zone được hiển thị riêng biệt.

 

4/ Kiểm tra thông tin tải của không gian phòng (space):

 

Khi gán không gian phòng đã thiết lập thông tin năng lượng rồi (xem mục “Thiết lập
thông tin năng lượng cho không gian phòng”). Tại đây, kiểm tra lại và có thể thay đổi tùy ý.
1.  Nhấn mục Details trên đỉnh hộp thoại.
2.  Nhấn đánh dấu lựa chọn  Space.
3.  Nhấn dấu + tại vùng (zone) nào cần quan sát, trong ví dụ này là Vùng 1 hướng tây.
4.  Nhấn chọn không gian phòng (space) cần quan sát, trong ví dụ này là 109 Lounge.
5.  Tại thông số Space Type (kiểu không gian), nhấn nút  để chọn kiểu phù hợp với
không gian phòng đã xác định.

6.  Thông số Construction Type, nếu cần thay đổi, nhấn nút  .

7.  Tại thông số People (người), nếu cần thay đổi, nhấn   , tại hộp thoại People có thể
thay đổi tùy ý. Thực hiện như đã giới thiệu tại phần thiết lập trước.

8.  Tại thông số Electrical Loads (đèn chiếu sáng) cũng thực hiện tương tự như People.

9.  Nhấn Save Settings, lưu trữ thiết lập đã thay đổi.

 

5/ Kiểm tra thông tin của vùng - zone information:

Tại đây có thể xem kiểm tra và thay đổi tùy ý.
1.  Vẫn tại hộp thoại trên, nhấn vào tên vùng cần xem thông tin, ví dụ Tầng 1-hướng
Bắc-Vùng 5. Các thông tin của vùng được hiển thị tại hộp thoại.

2.  Service Type: kiểu dịch vụ, đã chọn <Building>. Nếu cần thay đổi, nhấn  chọn kiểu khác:

3.  Heating Information: thông tin độ ấm, nóng. Đã chọn 21.11 °C : 32.22 °C : N/A.
Nếu cần thay đổi, nhấn  hộp thoại hiện ra, cho các giá trị khác.

4.  Cooling Information: thông tin độ lạnh, mát, đã chọn 23.33 °C : 12.22 °C : N/A.
Nếu cần thay đổi, nhấn  hộp thoại hiện ra, cho các giá trị khác.

5.  Tại Outdoor Air Information: không khí ngoài trời, đã chọn N/A : N/A : N/A. Nếu cần
thay đổi, nhấn  hộp thoại hiện ra, cho các giá trị khác.

6.  Nhấn Save Settings, lưu trữ thiết lập đã thay đổi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment