Tự học RevitMep 2013_Bài 43:Hướng dẫn tô màu đường ống tại các khung nhìn

Posted by vuvy 04/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Hướng dẫn tô màu đường ống tại các khung nhìn:

Trong một công trình có nhiều đường ống thông gió với các lưu lượng hoặc vân tốc khác
nhau, việc tạo ra các màu khác biệt là cần thiết để người dùng dễ phân biệt.

 

Có thể làm tại bất cứ khung nhìn nào. Trong ví dụ này tôi thực hiện tại khung nhìn 3D.
1.  Mở khung nhìn 3D.
2.  Nhấn chuột vào một đoạn ống của hệ thống.
3.  Nhấn phím Tab để đánh dấu các đoạn tiếp theo (nét viền xung quanh đổi màu).
4.  Tiếp tục gõ Tab đến khi nào cả hệ thống được đánh dấu, nhấn trái chuột. Fheej thống
được chọn như hình dưới.

 

5.  Tại mục Comment, gõ dòng bất kỳ. Nên gõ dòng để nhận biết hệ thống, ví dụ: “Cấp
không khí 120L/s”.

 

6.  Ra lệnh VG, hộp thoại hiện ra.
7.  Nhấn mục Filter.
8.  Nhấn Add, hộp thoại hiện ra. Nhấn Edit/New…

 

 

9.  Hộp thoại Filter hiện ra.
10. Nhấn nút   tạo bộ lọc mới.
11. Hộp thoại hiện ra, đặt tên tùy ý, ví dụ: “Đường ống cấp gió 120L/s”. Nhấn OK.

 

 

12. Tên bộ lọc được đưa vào danh sách.
13. Nhấn đánh dấu tại Categories: chủng loại.

 

14. Điều kiện lọc - Filter Rules:

15. Nhấn OK.
16. Trở lại hộp thoại Add Filter trước đó. Nhấn chọn bộ lọc vừa tạo, nhấn OK.

17. Trở lại hộp thoại VG. Nhấn Ovierride tại cột Patterns vủa Projection/Surface.
18. Hộp thoại Fill Pattern Graphics hiện ra.
19. Nhấn chọn màu tại Color, chọn mẫu tô Solid fill tại Pattern.
20. Nhấn OK.


21. Trở lại hộp thoại VG. Nhấn OK, màu được tô cho hệ thống đã chọn.

 

Kết thúc phần này.
Tiếp tục thực hiện cho tất cả các khu vực và các tầng để hoàn thiện hệ thống như hình
dưới.

 

 

Leave a Comment