Tự học RevitMep 2013_Bài 7:Vẽ đường phân chia không gian phòng

Posted by vuvy 28/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

1/Vẽ đường phân chia không gian phòng:

Các vùng diện tích trống không phải là khu vực được bao kín bằng tường, sàn, trần cửa
mà có các khoảng liên thông trong các tầng ví dụ như hành lang, khu vực cầu thang v.v… cần
được chia thành các khu vực khác nhau để gán không gian.
Có thể vẽ trước khi gán không gian phòng hoặc sau khi gán không gian.
1.  Mở khung nhìn mặt bằng.
2.  Dùng lệnh Zoom Region, quan sát khu vực cần phân chia.
3.  Ra lệnh: Analyze  > Spaces & Zones  > Space Separator.

4.  Dùng các công cụ trong Draw để vẽ đường phân chia.

5.  Ví dụ vẽ đoạn thẳng nối khoanh khu vực hốc cầu thang như hình dưới.

6. Dùng lệnh Space gán không gian, không gian phòng sẽ được giới hạn bằng các đường
phân chia.

7.  Nếu không gian phòng đã được gán, có thể dùng đường phân chia để xác định lại giới
hạn.
8.  Ra lệnh: Analyze  > Spaces & Zones  > Space Separator.
9.  Vẽ đường phân chia nối hai điểm (đánh dấu bằng hình ô van) như hình dưới bên trái.
10. Kết quả khoảng không gian phòng được giới hạn lại như hình dưới bên phải.

 

2/Thực hành vẽ đường phân chia không gian phòng và gán Space:

1.  Mở khung nhìn mặt bằng 02 Space.
2.  Zoom vùng sảnh giữa tòa nhà (tại phần thực hành trước chưa gán không gian phòng –
space).
3.  Vẽ đường phân chia:

4.  Gán không gian phòng:

5.  Thay đổi số hiệu:

6.  Thực hiện tương tự cho mặt bằng tầng 3:

 

 

 

 

 

Leave a Comment