Tự học RevitMep 2013_Bài 32:Vẽ ống gió tại khung nhìn mặt đứng và khung nhìn hình cắt

Posted by vuvy 02/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

1/Vẽ ống gió tại khung nhìn mặt đứng và khung nhìn hình cắt:

Trong một số trường hợp, cần phải vẽ ống gió vươn cao lên phía trên hoặc hạ thấp xuống
phía dưới, cần phải vẽ tại khung nhìn mặt đứng hoặc mặt cắt mới bảo đảm độ chính xác.
1.  Mở khung nhìn mặt đứng hoặc hình cắt.

2.  Ra lệnh Duct như đã giới thiệu.
3.  Nhấn chuột chọn điểm đầu, đưa con trỏ lên trên hoặc xuống dưới.
4.  Nhấn chuột, mỗi lần nhấn chuột, một đoạn ống được vẽ.

5.  Kết quả nhìn 3D như hình dưới.

6.  Có thể vẽ được các ống theo mọi hướng như hình minh họa dưới đây.

 

2/ Chuyển đổi đầu nối miệng gió thành ống mềm:

Điều kiện: miệng gió đã có ống gió không phải là ống mềm.
Lệnh này không kích hoạt tại các khung nhìn mặt đứng và mặt cắt.
1.  Ra lệnh Systems  > HVAC  > Convert to Flex Duct (Phím tắt CV).

2.  Cho độ dài tối đa của ống mềm: Max Length.
3.  Nhấn trái chuột vào miệng gió. Có thể nhấn liên tiếp vào các miệng gió tại ống nhánh.

 

4.  Ống mềm được vẽ ra.

5.  Nhấn Modify (hoặc Esc 2 lần) kết thúc lệnh.

Leave a Comment