Tự học RevitMep 2013_Bài 30:Vẽ ống gió trên mặt bằng

Posted by vuvy 02/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Vẽ ống gió trên mặt bằng:
Khi đặt ống gió thủ công, nên quan sát thiết bị xử lý để đặt đúng vị trí và tư thế, tránh
đường ống đi vòng hoặc quá dài. Hình dưới minh họa ký hiệu miệng thổi (cấp gió) và miệng hút
(hồi gió) của thiết bị.


1.  Mở khung nhìn mặt bằng có các miệng gió và thiết bị xử lý. Trong bài thực hành, mở
khung nhìn 01 Entry Level, zoom khu vực phòng 115.

2.  Ra lệnh bằng một trong các cách sau:

3.  Các công cụ và các phương án hiện ra.

 

1/ Chọn các phương án cho ống gió:

1.  Nhấn nút tại thanh Properties chọn kiểu ống gió. Trong bài thực hành chọn:
Rectangular Duct : Mitered Elbows / Taps.

2.  Chọn kích thước: Kích thước ống gió phải được tính toán sao cho lưu lượng và tốc độ
gió đi qua hợp với giá trị đã tính toán. Cho kích thước tại các tham biến sau:

3.  Chọn cao trình và căn chỉnh ống tại mục Constraints tại thanh Properties:

4.  Chọn kiểu hệ thống: nhấn chọn tại System Type:

 

5.  Nút Autmaticaly Connect  : tự động nối ống mặc định chìm xuống. Khi các
ống giao nhau, cút nối được tự động gắn vào.

 

2/Vẽ đường ống chính:

Nên vẽ bắt đầu từ miệng thổi hoặc miệng hút của thiết bị xử lý.
1.  Đưa con trỏ đến miệng thổi của thiết bị xử lý nhấn chuột.

2.  Rê chuột ra một đoạn.
3.  Gõ thanh cách – Spacebar: toàn bộ các thông số kích thước, cao trình của đường ống
được cập nhật tự động theo miệng cấp gió của thiết bị.

4.  Đến đoạn nào cần ngắt, nhấn chuột một đọa ống được tạo ra. Rê chuột tiếp vẽ thêm
đoạn ống mới.


5.  Nhấn Modify (hoặc Esc hai lần), kết thúc lệnh.

 

3/ Vẽ ống nhánh:

Phần này chỉ là bài thực hành theo phần lý thuyết vừa trình bày.
1.  Nhấn trái chuột vào miệng gió trên cùng bên phải, các nút kiểm soát hiện ra. Nhấn phải
chuột vào nút   , chọn Draw Duct.


2.  Chọn kiểu ống: Rectangular Duct : Mitered Elbows/Taps.
3.  Cho giá trị Offset=3000.
4.  Đưa con trỏ nối vào với ống chính, nhấn chuột.

5.  Ống được nối vào.

6.  Nhìn 3D như hình dưới.

 

4/ Sử dụng lệnh Connect Into:

1.  Nhấn trái chuột vào miệng gió. Trong bài thực hành chọn miệng gió trên cùng bên trái
tại phòng 115 tầng 1.
2.  Nhấn nút Layout > Connect Into   .
3.  Nhấn chuột vào ống chính.

4.  Ống được nối vào.


5.  Thực hiện tương tự với các miệng gió khác. Kết quả như hình dưới.

 

 


 

Leave a Comment