Tự học RevitMep 2013_Bài 33:Vẽ ống mềm

Posted by vuvy 02/10/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Vẽ ống mềm:

Ngoài việc chuyển đổi như trên, ống mềm còn được vẽ tùy ý.
Lệnh này không kích hoạt tại các khung nhìn mặt đứng và mặt cắt.
Ống mềm thường nối từ miệng gió đến ống cứng. Các ống nối tự động thêm vào.

 

1/ Vẽ ống:

1.  Mở khung nhìn mặt bằng.
2.  Ra lệnh Systems >HVAC > Flex Duct (Phím tắt FD).


3.  Nhấn chọn kiểu ống.

4.  Cho kích thước ống.
+  Ống hình chữ nhật, cho kích thước Height và Width.

+Ống hình tròn, cho kích thước đường kính: Diameter.

5.  Chọn cao trình và Offset như ống cứng.
6.  Nhấn chọn điểm đầu, nhấn điểm tiếp theo. Mỗi lần nhấn chuột được một đoạn.
7.  Nhấn Modify hoặc gõ Esc 2 lần kết thúc lệnh.

8.  Nếu bắt vào miệng ống hoặc miệng gió, ống nối tự động thêm vào.

 

2/ Sửa ống mềm:

1.  Sửa đường đường đi ống mềm:

 

2.  Thay đổi các thông số tại thanh Properties:

Leave a Comment