Tự học RevitMep 2013_Bài 9:Xóa không gian phòng trong revitmep

Posted by vuvy 28/09/2017 0 Comment(s) Tự học RevitMep,

Có hai cách xóa không gian phòng trong mô hình kiến trúc:
1.  Dùng lệnh Delete xóa tại mô hình như các đối tượng khác. Phương án này vẫn để lại
thông của không gian phòng tại dự án, nghĩa là không triệt để.
2.  Xóa tại bảng thống kê không gian phòng (Space Schedule). Phương án này sẽ xóa tại
mô hình và xóa hết các thông tin của không gian phòng nói trên.
3.  Xóa tại trình duyệt hệ thống (System Browse) trong danh sách liệt kê của khu vực –
Zone. Phương án này cũng sẽ xóa tại mô hình và xóa hết các thông tin của không gian
phòng nói trên.
Dưới đây tôi trình bày cả hai cách nói trên.

1/ Xóa không gian phòng tại mô hình:

1.  Nhấn trái chuột vào không gian phòng cần xóa.
2.  Ra lệnh xóa bằng một trong các cách sau:

3.  Không gian phòng bị xóa với hộp cảnh báo: “Không gian phòng bị xóa khỏi mô hình nhưng vẫn còn trong dự án. Không gian phòng phải được xóa tại bảng thống kê hoặc tại mô hình bằng lệnh Space”.

4.  Bằng chứng còn tồn tại thông số của không gian phòng này là:

 

2/ Xóa tại bảng thống kê:

Trường hợp này đã tạo bảng thống kê không gian phòng – Space Schedule.
1.  Mở bảng thống kê.
2.  Nhấn đánh dấu vào dòng có tên không gian phòng cần xóa, ví dụ “Phòng thí nghiệm”.

3.  Ra lệnh xóa bằng một trong các cách sau:

4.  Hộp thoại hiện ra, nhấn OK.

5.  Không gian phòng này bị xóa khỏi mô hình cùng với mọi thông tin về nó bị xóa khỏi dự án.

3/ Xóa tại trình duyệt hệ thống:

1.  Cho hiển thị trình duyệt hệ thống:

2.  Nhấn chọn Zones tại View.

3.  Nhấn + tại Default (hiên tại chưa tạo Zones nên có một Zone Default, chứa tất các
các không gian).


4.  Danh sách các không gian phòng (Spaces) hiện ra.


5.  Nhấn chọn tên không gian phòng cần xóa. Tại mô hình, không gian phòng được chọn
cũng được đánh dấu.

6.  Nhấn phải chuột, nhấn Delete.


7.  Hộp thoại hiện ra, nhấn OK.


8.  Không gian phòng này bị xóa khỏi mô hình cùng với mọi thông tin về nó bị xóa khỏi dự
án.

4/ Thực hành xóa không gian phòng:

Trong khi thực hành, chúng ta đã tạo ra các không gian phòng cho các cầu thang góc tòa
nhà với 3 tầng khác nhau và chiều cao của Space chỉ đến Plenum của các tầng trên. Thực ra
các cấu thang này thông tầng từ tầng 1 lên mái. Chúng ta phải chỉnh lại bằng cách xóa các
không gian phòng (spaces) tại cầu thang của các tầng trên, giữ lại của tầng 1 và cho chiều cao
lên đến mái.
Chúng ta phải sửa không gian phòng tại các cầu thang như hình dưới.

1.  Tạo khung nhìn hình cắt tại các vị trí cầu thang nói trên và chọn chế độ hiển thị Spaces
như đã giới thiệu.

2.  Mở khung nhìn hình cắt.
3.  Cho hiển thị trình duyệt hệ thống: ra lệnh View   Interface. Nhấn mũi tên , danh
sách các thanh hiện ra. Nhấn đánh dấu tại  System Browser.
4.  Nhấn chọn spaces của hai tầng trên.
5.  Tìm tên không gian được chọn trong danh sách bên phải. Cụ thể ở đây là không gian
phòng số hiệu 201 và 301.
6.  Nhấn phải chuột, nhấn Delete.

7.  Hộp thoại hiện ra.


8.  Nhấn OK. Mọi thông tin về các không gian phòng nói trên bị xóa.

9.  Nhấn chuột vào không gian phòng tầng 1.

10. Chọn Upper Limit: Roof, Offset=1200 như hình dưới.

11. Thực hiện tương tự với các hốc cầu thang khác.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment