Gia công CAM NX9 Bài 6 :Xuất chương trình (Output) gia công trên NX

Posted by vuvy 26/09/2017 0 Comment(s) Siemens NX,

 Xuất chương trình (Output):

Hướng dẫn này bao gồm các bước cơ bản cần thiết để tạo Postprocess và Shop documentation. (chỉ hướng dẫn phần Postprocess)
Postprocess Ứng dụng đầu tiên của chế độ gia công là xuất đường chạy dao để gia công chi tiết.
Nói chung, không thể nào nhập file gia công vào một máy bởi vì có rất nhiều loại máy khác nhau. Mỗi loại có đặc điểm riêng về khả năng của phần cứng, các yêu cầu và hệ điều khiển cũng khác nhau. Ví dụ như máy có trục chính nằm ngang hoặc thẳng đứng, có thể cắt đồng thời khi các trục cùng chuyển động … Bộ điều khiển nhận file gia công và điều khiển các chuyển động của dao và các hoạt động khác của máy. Thông thường mỗi loại máy có các đặc tính phần cứng riêng của nó, các phần mềm bộ điều khiển cũng khác nhau. Ví dụ như một số bộ điều khiển yêu cầu mở nước làm nguội bằng một mã đặc biệt. Một số bộ điều khiển khác thì giới hạn số code M trên một dòng lệnh xuất ra. Vì vậy file gia công phải được chỉnh sửa cho phù hợp với kiểu máy và bộ điều khiển của nó. Quá trình chỉnh sửa đó gọi là Post Processing. Kết quả là một file gia công đã được chỉnh sửa phù hợp.
Có 2 bước để tạo ra file gia công chỉnh sửa sau cùng:
+ Tạo file dữ liệu đường chạy dao gọi là CLSF (Cutter Location Source File).
+ Chuyển đổi file CLSF thành file chứa các code của máy CNC (Post processed file). Chương trình này sẽ đọc file CLSF và định dạng lại theo kiểumáy và bộ điều khiển của nó.

Để tạo Postprocess (NC Code), cần các chu trình có đường chạy dao và một Post processor.

Leave a Comment