Tag: hoc catia co ban

Thiết kế Catia V5_Bài 13:Xuất bản vẽ từ 3D sang 2D trong catia V5

Thiết kế Catia V5_Bài 13:Xuất bản vẽ từ 3D sang 2D trong catia V5

vuvy 21/09/2017 0
TẠO CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ 3D1/ Giới thiệu generative drafting workbench và mở 1 chi tiết part:Generative Drafting Workbench cung cấp một hệ thống các công cụ rất đa dạng để tạo các đối tượng 2D. Generative Drafting Workbench cho phép chúng ta chiếu các đối tượng 3D xuống mặt phẳng theo nhiều gó...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 12:Phân tích một lắp ráp trong trong catia

Thiết kế Catia V5_Bài 12:Phân tích một lắp ráp trong trong catia

vuvy 21/09/2017 0
PHÂN TÍCH MỘT LẮP RÁPTrong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các công cụ để phân tích một bản Assembly.1/ Tính toán xung đột ( Computing Clash ):Một bản Assembly có thể gồm rất nhiều các Component khác nhau, giữa các Component có thể có các xung đột lẫn nhau (xung đột ở đây có thể hiểu là hiện tượng các...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 11:Di chuyển đối tượng trong assembly

Thiết kế Catia V5_Bài 11:Di chuyển đối tượng trong assembly

vuvy 21/09/2017 0
1/ Di chuyển các đối tượng ( Manipulating Components ):Công cụ Manipulation dùng để di chuyển các đối tượng trong Assembly. Đối tượng dịch chuyển phải thuộc Component đang được kích hoạt.Click vào Manipulation trên thanh công cụ  . Hộp thoại Manipulation Parameter xuất hiện.Sử dụng hộp thoại: - Tron...
Read More
Thiết kế Catia V5_Bài 10:Các ràng buộc ( CONSTRAINTS ) trong assembly design worbench

Thiết kế Catia V5_Bài 10:Các ràng buộc ( CONSTRAINTS ) trong assembly design worbench

vuvy 21/09/2017 0
 1/ Một số lưu ý khi sử dụng contraints:-Chúng ta chỉ có thể đặt Constraints giữa hai đối tượng con của một đối tượng đang làm việc (Active Component). Một Active Component sẽ có màu xanh lục trên Specification Tree. Chú ý: Để kích hoại một đối tượng thành đối tượng làm việc ta Double Click lên đối ...
Read More