Tag: hoc nx

Gia công CAM NX9 Bài 6 :Xuất chương trình (Output) gia công trên NX

Gia công CAM NX9 Bài 6 :Xuất chương trình (Output) gia công trên NX

vuvy 26/09/2017 0
 Xuất chương trình (Output):Hướng dẫn này bao gồm các bước cơ bản cần thiết để tạo Postprocess và Shop documentation. (chỉ hướng dẫn phần Postprocess) Postprocess Ứng dụng đầu tiên của chế độ gia công là xuất đường chạy dao để gia công chi tiết. Nói chung, không thể nào nhập file gia công vào một má...
Read More
Gia công CAM NX9 Bài 5 :Hướng dẫn cách tạo chương trinh gia công trên NX

Gia công CAM NX9 Bài 5 :Hướng dẫn cách tạo chương trinh gia công trên NX

vuvy 26/09/2017 0
Tạo chương trình (Program)Tạo chương trình gia công sẽ xác định các hoạt động mà máy sẽ gia công chi tiết.1. Gia công thô:1.1. Tạo ra các hoạt động trong Gia công thô:1.2. Tạo đường chạy dao:Hộp thoại Cavity Mill xuất hiện. Sẽ làm lần lượt từ trên xuống. + Mục GeometryTrong trường hợp này không cần ...
Read More
Gia công CAM NX9 Bài 4 :Các thiết lập gia công 3 trục trên NX

Gia công CAM NX9 Bài 4 :Các thiết lập gia công 3 trục trên NX

vuvy 26/09/2017 0
GIA CÔNG 3 TRỤC:Công việc bao gồm 3 phần: 1. Thiết lập (Setup) 2. Tạo chương trình (Program) 3. Đầu ra (Output)Thiết lập:Việc thiết lập xác định các điều kiện và các thông số được sử dụng phổ biến trong suốt chương trình. Nhiệm vụ thiết lập cho công việc này là: 1. Phân tích chi tiết 2. Chọn thiết l...
Read More
Gia công CAM NX9 Bài 3:Hiển thị dao và chi tiết trong môi trường gia công

Gia công CAM NX9 Bài 3:Hiển thị dao và chi tiết trong môi trường gia công

vuvy 25/09/2017 0
Hiển thị dao và chi tiết trong môi trường gia công:1. Phóng to, thu nhỏ chi tiết:+ Trong cửa sổ đồ họa, click chuột phải và chọn Orient View > Top, hoặc có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + T. + Trên thanh Top Border, click Zoom In/Out   hoặc nhấn Ctrl + chuột giữa + Nhấp và kéo con trỏ về phía trên...
Read More
Gia công CAM NX9 Bài 2:Hướng dẫn Sử dụng Operation Navigator trong môi trường gia công

Gia công CAM NX9 Bài 2:Hướng dẫn Sử dụng Operation Navigator trong môi trường gia công

vuvy 25/09/2017 0
1/Cách chuyển sang môi trường gia công:Hiện tại, chi tiết trên đang trong môi trường Gateway, để chuyển sang môi trường gia công, có 2 cách:Thông thường sau khi chuyển sang môi trường gia công từ một file part, NX sẽ xuất hiện 1 hộp thoại Machining Environment hỏi xem cần thiết lập dạng gia công nào...
Read More
Gia công CAM NX9 Bài 1: Mục tiêu và trình tự lập chương trình gia công trên NX

Gia công CAM NX9 Bài 1: Mục tiêu và trình tự lập chương trình gia công trên NX

vuvy 25/09/2017 0
1/Mục tiêu:- Biết được sáu bước của NC Programming Sequence.- Hiểu và phân biệt được sự khác nhau của năm thanh công cụ gia công.- Hiểu được NX Manufacturing Process.- Chọn CAM Express Role và tạo Manufacturing Setup.- Hiểu và phân biệt được sự khác nhau của việc tạo chương trình, dao, hình học và c...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 12:Các lệnh chỉnh sửa và di chuyển các khối và mặt trong NX

Thiết kế NX9 Bài 12:Các lệnh chỉnh sửa và di chuyển các khối và mặt trong NX

vuvy 25/09/2017 0
1. Move Face: di chuyển khối or mặt phẳng.Các bước thực hiện: B1: Insert > Synchronous Modeling > Move Face. B2: Chọn đối tượng cần di chuyển. B3: Nhập giá trị > OK. 2. Pull Face: kéo vật thể. Các bước thực hiện: B1: Insert > Synchronous Modeling > Pull. B2: chọn mặt phẳng kéo (theo phương vetto phá...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 11:Các lệnh về surface và sweep trên NX

Thiết kế NX9 Bài 11:Các lệnh về surface và sweep trên NX

vuvy 25/09/2017 0
A/Surface:1. Four Point Surface:Chọn 4 điểm khác nhau để tạo ra mặt.2. Bounded Plane : Tạo mặt bằng cách chọn đường kín.3. From Point Cloud  Tạo mặt bằng các điểm4. Ribbon Builder  Tạo viền bằng cách chọn đường, hướng khoảng cách và góc so với hướng.5. Mesh Surface: a. Ruled surface  Chọn đường hoặc...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 10:Các lệnh Detail Feature trong modeling

Thiết kế NX9 Bài 10:Các lệnh Detail Feature trong modeling

vuvy 23/09/2017 0
Detail Feature1. Edge Blend:Chọn cạnh cần bo, nhập giá trị bán kính.2. Face Blend:Chọn 2 mặt giao nhau hoặc 3 mặt giao nhau. Mục Cross Section: +Rolling Ball: phần giau nhau sẽ có bán kính như nhau. +Swept Section: phần giao nhau sẽ có hình dạng theo section được chọn. Mục Shape: +Circular tương tự ...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 8:Các lệnh Design Feature trong modeling

Thiết kế NX9 Bài 8:Các lệnh Design Feature trong modeling

vuvy 23/09/2017 0
A/ Design Feature:1. Extrude  :2. Revolve :Mục Limits: + Value: nhập giá trị góc đầu, góc cuối. + Until Selected: chọn mặt, mặt khối, mặt chuẩn để làm góc đầu hoặc góc cuối. Mục Boolean: tương tự như phần Extrude. Mục Offset: chỉ có Two-Sided, cũng tương tự như Extrude. 3. Block :Tạo khối hình hộp.M...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 7:Các lệnh thết kế trên modeling

Thiết kế NX9 Bài 7:Các lệnh thết kế trên modeling

vuvy 23/09/2017 0
1. Datum/Point:a. Datum Plane :Tạo mặt chuẩn theo các mục trong Type:Để tạo mặt phẳng tham chiếu, làm theo bước sau:+ B1: Insert > Datum/Point > Datum Plane  Hoặc chọn lệnh Datum Plane trên thanh công cụ. + B2: Chọn các loại quy chiếu mặt từ mục Type (theo mục đích cần làm). *At Distance: Tạo mặt qu...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 6:Hướng dẫn sử dụng các lệnh phác thảo 2D (sketching) trên NX 9

Thiết kế NX9 Bài 6:Hướng dẫn sử dụng các lệnh phác thảo 2D (sketching) trên NX 9

vuvy 22/09/2017 0
Sketching:1. Profile: Vẽ đoạn thẳng và cung tròn liên tiếp :Chọn  hoặc vào Insert > Sketch Curve > Profile .Chọn điểm bắt đầu vẽ, di chuyển chuột đến điểm kế, giữ chuột trái bo cung để chuyển sang vẽ cung tròn.2. Line: Vẽ đoạn thẳng  : 3. Vẽ cung tròn :4. Circle: Vẽ đường tròn :5. Fillet: Bo cung :C...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 5:Cấu tạo từng phần của giao diện trên NX9

Thiết kế NX9 Bài 5:Cấu tạo từng phần của giao diện trên NX9

vuvy 22/09/2017 0
A/Thanh Ribbon của NX:1. Tùy biến thanh Ribbon:Trên thanh Ribbon, có thể hiển thị hoặc ẩn: - Tab của một trình ứng dụng - Các nhóm cho mỗi tab - Các lệnh cho mỗi nhóm2. Hiển thị hoặc ẩn một tab trên thanh Ribbon:Tại đầu phải của thanh Ribbon, nhấn chuột phải Ribbon Options.Từ lệnh đơn Ribbon Options...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 4: Các phương pháp lựa chọn hình học trên NX9

Thiết kế NX9 Bài 4: Các phương pháp lựa chọn hình học trên NX9

vuvy 22/09/2017 0
Các phương thức lựa chọn trong NX rất đa dạng và tiện dụng cho người sử dụng. Khi lựa chọn thì con trỏ sẽ hiển thị như hình  . Sau đây là một số phương pháp lựa chọn cơ bản:1. Lựa chọn Feature:Có thể lựa chọn chi tiết bằng cách click chuột vào các biểu tượng trên thanh công cụ sau:Ngoài ra còn có th...
Read More
Thiết kế NX9 Bài 3:Một số thao tác cơ bản trên NX 9

Thiết kế NX9 Bài 3:Một số thao tác cơ bản trên NX 9

vuvy 22/09/2017 0
1.Tạo một file mới:Có nhiều cách tạo một file mới:Xuất hiện hộp thoại New- Chọn tab cho dạng tập tin muốn [1] - Chọn hệ (metric/inch) [2] - Chọn chuẩn Template [3]- Nhập thông tin: tên file và đường dẫn đến thư mục cần lưu [4] (cũng có thể nhập thông tin này khi lưu tập tin) - Chọn OK.2. Mở một file...
Read More