Tag: hoc revitmep

Tự học RevitMep 2013_Bài 43:Hướng dẫn tô màu đường ống tại các khung nhìn

Tự học RevitMep 2013_Bài 43:Hướng dẫn tô màu đường ống tại các khung nhìn

vuvy 04/10/2017 0
Hướng dẫn tô màu đường ống tại các khung nhìn:Trong một công trình có nhiều đường ống thông gió với các lưu lượng hoặc vân tốc khác nhau, việc tạo ra các màu khác biệt là cần thiết để người dùng dễ phân biệt. Có thể làm tại bất cứ khung nhìn nào. Trong ví dụ này tôi thực hiện tại khung nhìn 3D. 1.  ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 42:Tạo biểu đồ màu cho hệ thống ống gió

Tự học RevitMep 2013_Bài 42:Tạo biểu đồ màu cho hệ thống ống gió

vuvy 04/10/2017 0
Biểu đồ màu chỉ kích hoạt trên khung nhìn mặt bằng. 1/ Tạo biểu đồ:1.  Mở khung nhìn mặt bằng. 2.  Ra lệnh Analyze > Color Fill > Duct Legend. 3.  Con trỏ gắn với biểu đồ hiện ra. Nhấn chuột vào vị trí đặt biểu đồ.  4.  Hộp thoại hiện ra. Nhấn chọn kiểu biểu đồ màu.  5.  Nhấn OK, biểu đồ được tạo ra...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 41:KIỂM TRA HỆ THỐNG ỐNG GIÓ

Tự học RevitMep 2013_Bài 41:KIỂM TRA HỆ THỐNG ỐNG GIÓ

vuvy 04/10/2017 0
1/ Kiểm tra thông số đường ống gió: 1.  Nhấn vào đoạn ống gió bất kỳ. 2.  Nhấn nút System Inspector   . 3.  Nhấn tiếp vào nút Inspect. 4.  Đưa chuột vào đoạn ống gió nào, các thông số của đoạn ống đó hiện ra.5.  Nhấn Finish  , kết thúc lệnh. 2/ Phát hiện những miệng ống không kết nối:1.  Ra lệnh Ana...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 40: Cách thêm lớp cách nhiệt ngoài và lót trong cho ống gió

Tự học RevitMep 2013_Bài 40: Cách thêm lớp cách nhiệt ngoài và lót trong cho ống gió

vuvy 03/10/2017 0
1/ Thêm lớp cách nhiệt: 1.  Nhấn vào đoạn ống gió (có thể chọn nhiều đoạn). 2.  Nhấn nút Add Insulation.3.  Hộp thoại hiện ra. 4.  Nhấn chọn kiểu cách nhiệt tại Insulation Type:5.  Cho độ dầy tại Thickness. 6.  Nhấn Edit Type, tạo kiểu mới. Hộp thoại hiện ra. 7.  Nhấn OK, kết thúc lệnh. Lớp bọc ngoà...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 39: Cách đổi kiểu ống cho toàn bộ một giàn ống trên revitmep

Tự học RevitMep 2013_Bài 39: Cách đổi kiểu ống cho toàn bộ một giàn ống trên revitmep

vuvy 03/10/2017 0
Đổi kiểu ống cho toàn bộ một giàn ống 1.  Nhấn chọn tất cả các ống cứng của giàn ống (có thể dùng phím Tab: nhấn chọn một nhánh ống, nhấn phím Tab và nhấn vào đường ống khác).2.  Nhấn nút Change Type    . 3.  Nhấn chọn liểu ống mới.  4.  Kết quả như hình dưới:   ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 38:Đặt tấm chắn ống gió và Căn chỉnh ống gió

Tự học RevitMep 2013_Bài 38:Đặt tấm chắn ống gió và Căn chỉnh ống gió

vuvy 03/10/2017 0
1/Đặt tấm chắn ống gió:Các tấm chắn gồm: mắt gió, lọc bụi, phát hiện khói thuốc lá. 1.  Ra lệnh Systems > HVAC > Duct accessory (Phím tắt DA).2.  Chọn kiểu tấm chắn, chọn cao trình và kích thước giống như ống. 3.  Nhấn chuột vào vị trí cần đặt. Mỗi lần nhấn chuột được một tấm chắn.  2/ Căn chỉnh ống...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 37:Cắt bỏ, thêm đoạn ống gió

Tự học RevitMep 2013_Bài 37:Cắt bỏ, thêm đoạn ống gió

vuvy 03/10/2017 0
Cắt bỏ, thêm đoạn ống gióMục này giúp chúng ta giải quyết trường hợp cụ thể như hình dưới. Trong hình minh hoa, đường ống cấp gió và hồi gió trên cùng một cao trình và xuyên qua nhau. Để giải quyết vấn đề này, phải nâng lên hoặc hạ xuống một đoạn ống cuae một trong hai đường tại chỗ giao nhau. Trong...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 36:Tự động thay đổi kích thước

Tự học RevitMep 2013_Bài 36:Tự động thay đổi kích thước

vuvy 03/10/2017 0
 Tự động thay đổi kích thước Mục đích: tính toán lại kích thước đoạn ống phù hợp với lưu lượng không khí lưu thông trong ống cung cấp đến các miệng gió. 1/ Tính lại kích thước ống:1.  Nhấn trái chuột vào đoạn ống cần tính lại. 2.  Nhấn nút Duct/Pipe Sizing.3.  Hộp thoại hiện ra. 4.  Sizing Method - ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 35:Thực hành bịt đầu ống và tạo ống nối tự động

Tự học RevitMep 2013_Bài 35:Thực hành bịt đầu ống và tạo ống nối tự động

vuvy 03/10/2017 0
1/ Thực hành bịt đầu ống:1.  Ra lệnh Systems > HVAC > Duct Fitting (Phím tắt DF). 2.  Chọn kiểu M_Rectangular Endcap Standard.3.  Nhấn chuột vào đầu mút ống gió. 4.  Kết quả ống gió bị bịt kín, kích thước tự động lấy phù hợp với ống gió.  2/ Tạo ống nối tự động và đổi kiểu: 1.  Nhấn trái chuột vào đ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 34:Lắp ống nối - Duct Fitting

Tự học RevitMep 2013_Bài 34:Lắp ống nối - Duct Fitting

vuvy 03/10/2017 0
Lắp ống nối - Duct FittingCác ống nối thường được gắn tự động khi chạy đường ống, nhưng vẫn có thể vẽ thủ công để sửa chữa những chỗ nối cưa hợp lý. Lệnh này có thể thực hiện tại tất cả các khung nhìn. 1.  Mở khung nhìn mặt bằng. 2.  Ra lệnh Systems > HVAC > Duct Fitting (Phím tắt DF).3.  Nhấn chọn ...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 33:Vẽ ống mềm

Tự học RevitMep 2013_Bài 33:Vẽ ống mềm

vuvy 02/10/2017 0
Vẽ ống mềm:Ngoài việc chuyển đổi như trên, ống mềm còn được vẽ tùy ý. Lệnh này không kích hoạt tại các khung nhìn mặt đứng và mặt cắt. Ống mềm thường nối từ miệng gió đến ống cứng. Các ống nối tự động thêm vào. 1/ Vẽ ống:1.  Mở khung nhìn mặt bằng. 2.  Ra lệnh Systems >HVAC > Flex Duct (Phím tắt FD)...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 32:Vẽ ống gió tại khung nhìn mặt đứng và khung nhìn hình cắt

Tự học RevitMep 2013_Bài 32:Vẽ ống gió tại khung nhìn mặt đứng và khung nhìn hình cắt

vuvy 02/10/2017 0
1/Vẽ ống gió tại khung nhìn mặt đứng và khung nhìn hình cắt:Trong một số trường hợp, cần phải vẽ ống gió vươn cao lên phía trên hoặc hạ thấp xuống phía dưới, cần phải vẽ tại khung nhìn mặt đứng hoặc mặt cắt mới bảo đảm độ chính xác. 1.  Mở khung nhìn mặt đứng hoặc hình cắt.2.  Ra lệnh Duct như đã gi...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 31:Vẽ đường đi của ống gió

Tự học RevitMep 2013_Bài 31:Vẽ đường đi của ống gió

vuvy 02/10/2017 0
Vẽ đường đi của ống gió:Lệnh này chỉ vẽ đường đi của hệ thống ống gió, không hiển thị ống.1.  Ra lệnh Systems  > HVAC  > Duct Placeholder.2.  Chọn kiểu ống và cho các giá trị như vẽ ống thông thường.3.  Dùng chuột vẽ đường đi.4.  Việc chỉnh sửa như các đoạn thẳng thông thường. 5.  Chuyển thành đường...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 29:Vạch đường đi của ống gió không hiển thị mô hình

Tự học RevitMep 2013_Bài 29:Vạch đường đi của ống gió không hiển thị mô hình

vuvy 02/10/2017 0
Vạch đường đi của ống gió không hiển thị mô hình:Công cụ này giúp người dùng nếu đã chuyển qua công đoạn khác có thể quay lại để chỉnh sửa. Khi nào thấy hợp lý sẽ chuyển thành đường ống chính thức. 1.  Nhấn trái chuột vào một thành viên của hệ thống. 2.  Ra lệnh Modify|Air Terminals  > Layout Genera...
Read More
Tự học RevitMep 2013_Bài 28:Tạo hệ thống ống gió tự động

Tự học RevitMep 2013_Bài 28:Tạo hệ thống ống gió tự động

vuvy 02/10/2017 0
Tạo hệ thống ống gió tự động:Phương án này, phần mềm sẽ tự động tính toán thiết kế đường đi (hướng đi, độ dài) và tiết diện ống gió cho từng đoạn từ miệng thổi của thiết bị xử lý đến miệng cấp gió. Đối với đường gió hồi cũng thực hiện tương tự như đường gió cấp trình bày dưới đây. 1/ Tạo hệ thống ốn...
Read More