Tag: hoc thiet ke revitmep

Tự học RevitMep 2013_Bài 11:Gắn và sửa nhãn cho không gian phòng

Tự học RevitMep 2013_Bài 11:Gắn và sửa nhãn cho không gian phòng

vuvy 28/09/2017 0
1/Gắn nhãn cho không gian phòng:Khi gán không gian phòng, nếu nhấn nút   Tag on Placement được nhấn xuống (màu xanh), có gán nhãn ký hiệu (thẻ). Nhãn chỉ được gắn tại khung nhìn mặt bằng. Nếu muốn gắn nhãn cho các không gian phòng chưa được gắn nhãn tại mặt bằng hoặc gắn nhãn tại khung nhìn hình cắt...
Read More