Tag: hoc thiet ke tren NX9

Thiết kế NX9 Bài 2:Giới thiệu phần mềm NX 9.0

Thiết kế NX9 Bài 2:Giới thiệu phần mềm NX 9.0

vuvy 22/09/2017 0
Bước đầu tiên khi vào môi trường NX, nháy kép vào biểu tượng NX  trên Desktop Sau khi mở NX, giao diện phần mềm bắt đầu ở ứng dụng môi trường Gateway chưa xuất hiện nhiều công cụ hỗ trợ và cũng chưa có vật thể nào cả, có thể mở một vật thể đã tồn tại hoặc tạo mới một vật thể. 1. Các ứng dụng trong m...
Read More