Tag: phay 2d

Cải thiện gia công phay 2D trên Mastercam 2017

Cải thiện gia công phay 2D trên Mastercam 2017

vuvy 22/09/2017 0
1.Dynamic MIll Line of Sight Các đường dao sử dụng các đường ngắn hơn để di chuyển giao qua những vùng bị cản. Những cải tiến cho phần đi dao này gồm:Việc đặt lại các vị trí di chuyển theo dạng micro, giúp đi dao hiệu quả hơn, ít phức tạp, và khoảng cách ngắn hơnTạo ra ít chuyển động, giúp giảm kích...
Read More