Tag: revit xay dung

Tự học RevitMep 2013_Bài 7:Vẽ đường phân chia không gian phòng

Tự học RevitMep 2013_Bài 7:Vẽ đường phân chia không gian phòng

vuvy 28/09/2017 0
1/Vẽ đường phân chia không gian phòng:Các vùng diện tích trống không phải là khu vực được bao kín bằng tường, sàn, trần cửa mà có các khoảng liên thông trong các tầng ví dụ như hành lang, khu vực cầu thang v.v… cần được chia thành các khu vực khác nhau để gán không gian. Có thể vẽ trước khi gán khôn...
Read More